logo_POIIB

Konferencja – Obiekty użyteczności publicznej

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

PLANOWANIE | PROJEKTOWANIE | BUDOWA | MODERNIZACJA ZARZĄDZANIE | WYPOSAŻENIE |EKSPLOATACJA

Wydarzenie odbędzie się: 13 czerwca 2023, (czwartek) w godz. 09.00-14.30, POZNAŃ

BEZPŁATNY UDZIAŁ I PARKING

Ważne aspekty projektowania, budowy, modernizacji i eksploatacji (nowych oraz dostosowania już istniejących) obiektów do najnowszych wymagań przepisów w tym Warunków Technicznych, wymagań przeciwpożarowych i sanitarno-higienicznych.

Więcej informacji: https://obiektymedyczne.pl/poznan

Skip to content