logo_POIIB

Uroczystość rozdania uprawnień budowlanych

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaprasza* na uroczystość rozdania uprawnień budowlanych, która odbędzie się 27 czerwca 2024 r. w sali konferencyjnej Domu Technika w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2. Początek o godzinie 1500.

Jeżeli nie może Pan/Pani wziąć udziału w uroczystości uprzejmie prosimy o zawiadomienie biura Izby o tym fakcie w terminie do 19 czerwca br.

Informujemy, że biorąc udział w uroczystości wyraża Pan/Pani zgodę na utrwalanie swojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach wideo oraz na rozpowszechnianie go w materiałach związanych z uroczystością – w celu budowania pozytywnego wizerunku Podlaskiej OIIB w przestrzeni publicznej i w mediach.

*Zaproszenie jest kierowane do osób z pozytywnym wynikiem egzaminu.
** Osoby z negatywnym wynikiem egzaminu otrzymają decyzję w formie listownej.
nr telefonu 85 742 49 30, adres e-mail pdl@piib.org.pl

Skip to content