logo_POIIB

Inspektor nadzoru inwestorskiego jako uczestnik procesu budowlanego

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie.

Temat: Inspektor nadzoru inwestorskiego jako uczestnik procesu budowlanego

Szkolenie ma na celu przedstawienie podstawowej wiedzy o obowiązkach, uprawnieniach i odpowiedzialności inspektora nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym. Na szkoleniu zostaną omówione najważniejsze obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych. Zaprezentowana zostanie także wiedza na temat odpowiedzialności inspektora nadzoru inwestorskiego.

Termin szkolenia: 08 lutego 2023 r. (czwartek)

Czas trwania: 16:00-19:00

Miejsce szkolenia: Portal PIIB

Prelegent: Piotr Jarzyński z Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy Sp.k.

Zapisy: poprzez Portal PIIB

Mariusz Kłokowski
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady ds.szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Skip to content