logo_POIIB

Kompensacja mocy biernej  w instalacjach elektrycznych z zastosowaną instalacją PV

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie.

Temat: Kompensacja mocy biernej  w instalacjach elektrycznych z zastosowaną instalacją PV

W ramach szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące analizy bilansu mocy i energii biernej w układach elektroenergetycznych z przyłączonymi źródłami energii w odniesieniu do zasad rozliczeń za energię w spółkach dystrybucyjnych (na przykładzie PGE). Zostaną przedstawione również zalecenia dotyczące projektowania układów kompensacyjnych na podstawie studium przypadku kilku rzeczywistych zakładów przemysłowych z instalacją PV.

Termin szkolenia: 17  lutego 2024 r. (sobota)

Czas trwania: 10:00-11:30

Miejsce szkolenia: ul. Legionowa 28 lok.103B, 15-281 Białystok Hotel Trio, ul. Hurtowa 3, Białystok.

Prelegent: dr inż. Grzegorz Hołdyński

Zapisy: do 15 lutego 2024 roku, wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy  

Uwagi: Ilość miejsc ograniczona.

Mariusz Kłokowski
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady ds.szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Skip to content