logo_POIIB

Zaświadczenia o przynależności do POIIB w 2024!

Szanowni Państwo.

Z uwagi na liczne zapytania przypominamy, iż w 2024 r. zaświadczenia o przynależności do izby generowane są z terminem maksymalnie do 31 grudnia 2024 r.

W portalu PIIB dla poszczególnych członków automatycznie naliczane są opłaty za składkę okręgową i krajową z datą początkową danego miesiąca, ale zawsze z datą końcową 31 grudnia 2024 r.

Jedynie OC naliczane jest za okres 12 miesięcy.

Zgodnie z uchwałą Nr PIIB/KZ/0021/2023 XXII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2023 r., składki członkowskie w roku 2024 płacone są według zasad dotychczasowych, z tym że jedynie za okres od dnia upływu ważności zaświadczenia o członkostwie w izbie do dnia 31 grudnia 2024 r.

Szczegóły na stronie PIIB: https://www.piib.org.pl/aktualnosci/komunikaty-dla-czlonkow/5228-komunikat-o-skladkach-czlonkowskich-i-oplacie-na-obowiazkowe-ubezpieczenie-oc-w-roku-2024

Skip to content