logo_POIIB

Porozumienie o współpracy z Akademią Łomżyńską

Dnia 18.12.2023r. Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Akademia Łomżyńska zawarły porozumienie o współpracy m.in. w zakresie organizowania przez POIIB i AŁ wydarzeń o charakterze edukacyjnym, w tym konferencji naukowych, wykładów, szkoleń o tematyce powiązanej z działalnością stron porozumienia; informowania studentów AŁ o zakresie działalności POIIB i korzyściach płynących z przynależności do samorządu zawodowego inżynierów; informowania członków izby o ofertach kierunków studiów AŁ umożliwiających ubieganie się o nadanie uprawnień budowlanych.

Na zdjęciach Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB Krzysztof Ciuńczyk i Rektor Akademii Łomżyńskiej dr hab. Dariusz Surowik, prof. Akademii Łomżyńskiej.

Skip to content