logo_POIIB

Relacja z uroczystego wręczenia uprawnień

W piątek 15 grudnia 2023 r. w białostockim Domu Technika – siedzibie RFSNT NOT przy ul. Skłodowskiej odbyła się ceremonia wręczenia uprawnień budowlanych osobom, które pozytywnie zdały egzamin w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

W sesji jesiennej na egzamin testowy zaproszono łącznie z osobami z poprzednich sesji 137 osób (106 z sesji listopadowej i 31 z poprzednich), przystąpiło do niego 117 osób, a zdało go 99 osób. Łącznie z tymi, którym nie powiodło się w poprzednich sesjach, egzamin ustny zdawało 116 osób, a zakończył się on pomyślnie dla 101. Ostateczny bilans liczby osób, które zdały egzamin (101) do liczby osób, które do niego przystąpiły (137) to 73,72 %.

W jesiennej sesji egzaminacyjnej uprawnienia budowlane zdobyło zatem 101 osób, w tym:

33 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

12 w specjalności drogowej,

9 w specjalności mostowej,

27 w specjalności instalacyjnej sanitarnej,

13 w specjalności instalacyjnej elektrycznej,

2 w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej,

3 w specjalności kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,

1 w specjalności kolejowej w zakresie sterowania ruchem,

1 w specjalności hydrotechnicznej.

W trakcie organizowanej przez Izbę dwa razy do roku uroczystości nowouprawnieni złożyli ślubowanie oraz mogli usłyszeć słowa uznania i gratulacje, które złożyli: Krzysztof Ciuńczyk – Przewodniczący Rady POIIB, Krzysztof Falkowski Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB oraz zaproszeni goście: Wiesław Stachurski Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Adam Musiuk – Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku.

W uroczystości wzięli ponadto udział przedstawiciel władz miasta, województwa oraz podlaskich uczelni i stowarzyszeń technicznych: Agnieszka Rzosińska Dyrektor Departamentu Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Nina Szklennik – Przewodnicząca Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa O/Białystok, Marta Mazewska z Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, Urszula Malczyńska – Kierownik Centrum Kształcenia Zawodowego Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku a także reprezentanci organów Podlaskiej Izby i egzaminatorzy.

Wydarzenie urozmaicił występ artystyczny Trio Akordeonowego Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderwskiego w Białymstoku w składzie: Tomasz Horodeński, Tomasz Stożek, Igor Fiedoruk,  prowadzonego przez Bogdana Obryckiego.

Serdecznie gratulujemy nowej kadrze inżynierskiej i życzymy wielu sukcesów w pracy zawodowej!

W sesji jesiennej uprawnienia budowlane w poszczególnych specjalnościach zdobyli:

konstrukcyjno-budowlana

do projektowania i kierowania bez ograniczeń: Paula Edyta Leyk, Anna Małgorzata Sęk, Kinga Tomczuk;

do projektowania bez ograniczeń: Kamil Kryński, Paweł Plichta;

do kierowania bez ograniczeń: Adrian Andronik, Arkadiusz Bagiński, Szymon Bruszewski, Marcin Charytoniuk, Adrian Czyżewski, Krzysztof Duch, Małgorzata Gołaszewska, Magdalena Groch-Pogorzelska, Grzegorz Janucik, Paulina Jedlińska, Krystian Patryk Jochemczyk, Przemysław Jurkun, Adam Kaczor, Ewelina Kulesza, Jerzy Lemański, Grzegorz Masalski, Magdalena Matejkowska, Paulina Modzelewska, Rafał Nowacki, Rafał Pawluczuk, Kacper Adam Pogorzelski, Filip Ruszuk, Łukasz Sobuta, Aleksandra Waśkiewicz, Mateusz Wawryniuk, Piotr Winkiewicz;

do kierowania w ograniczonym zakresie: Dariusz Rzosiński, Aleksy Siwik;

mostowa

do kierowania bez ograniczeń: Marta Augustyn, Tomasz Chowański, Mykhailo Herasymenko, Rafał Konopka, Michał Kozłow, Adrian Siłkowski, Justyna Stankiewicz, Magdalena Żurawska, Katarzyna Arciszewska;

drogowa

do projektowania i kierowania bez ograniczeń: Dominik Kitlas;

do projektowania bez ograniczeń: Marta Mikielska, Maciej Samojłowicz, Robert Paweł Żyliński;

do kierowania bez ograniczeń: Bożena Katarzyna Anuszkiewicz, Patryk Borowski, Maciej Bukrejewski, Elżbieta Dąbrowska, Paweł Dąbrowski, Marlena Felczuk, Bartłomiej Lulewicz, Łukasz Popławski;

sanitarna

do projektowania i kierowania bez ograniczeń: Waldemar Czernialis, Magdalena Drozdowska, Aneta Górska-Ejsmont, Michał Łuba, Łukasz Nalewajko, Jan Karol Pruszyński, Joanna Rzońca, Wojciech Szczepkowski, Aleksandra Jolanta Szumska, Łukasz Trybułowski, Dawid Uścinowicz;

do projektowania bez ograniczeń: Marta Augustyniak, Agnieszka Jarosz, Magdalena Onopa, Bartłomiej Supruniuk, Piotr Sztulc;

do kierowania bez ograniczeń: Krzysztof Bieluczyk, Przemysław Biedź, Karolina Bogdan, Anna Jabłońska, Tomasz Piotrowski, Wojciech Rapnicki, Maciej Sitko, Rafał Sitko, Anna Sojko-Gil, Szymon Sokołowski, Monika Suwała;

elektryczna

do projektowania i kierowania bez ograniczeń: Andrzej Iwacyk, Paweł Kuźmicki, Dawid Piotr Oniszczuk, Marcin Pietryczuk, Tomasz Stypułkowski;

do projektowania bez ograniczeń: Piotr Żebrowski;

do kierowania bez ograniczeń: Piotr Butkiewicz, Jarosław Kolendo, Krystian Kostiuczuk, Robert Mierzwiński, Mateusz Pruszyński, Łukasz Sołomianko, Jakub Piotr Staniszewski;

telekomunikacyjna

do projektowania i kierowania bez ograniczeń: Renata Zinkiewicz;

do kierowania bez ograniczeń: Dawid Giba;

kolejowa w zakresie obiektów kolejowych

do projektowania bez ograniczeń: Bartosz Ołdyński;

do kierowania bez ograniczeń: Beata Edyta Garbarczyk, Marcin Jabłoński;

kolejowa w zakresie sterowania ruchem

do kierowania bez ograniczeń: Maciej Wiśniewski;

hydrotechniczna

do kierowania bez ograniczeń: Jakub Paweł Stachura.

Skip to content