logo_POIIB

Składki członkowskie i obowiązkowe ubezpieczenie OC w 2024 roku

Terminarz płatności i przydatne informacje dotyczące spersonalizowanych blankietów opłat na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC.

Opłaty na obowiązkowe ubezpieczenie OC

Członkowie Izby, którzy okres ubezpieczenia rozpoczynają od 1 stycznia 2024 roku, opłacają roczną składkę w wysokości 96 zł. Opłatę na ubezpieczenie OC należy regulować łącznie ze składką na Izbę Krajową.

Składki członkowskie

Składki członkowskie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w roku 2024 są następujące:
– na okręgową izbę 39 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za 12 m-cy 468 zł lub w dwóch ratach po 234 zł każda (za 6 miesięcy),
– na krajową izbę 8 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za cały rok 96 złotych (razem z opłatą na ubezpieczenie 192 złotych).

Składka na ubezpieczenie powinna być zapłacona co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ubezpieczenia.

Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl w zakładce „Dla członków” został uruchomiony serwis „Lista członków” umożliwiający wydruk spersonalizowanych blankietów opłat na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC.

Podane na drukach numery kont są indywidualne, dlatego też prosimy o niedokonywanie opłat za kilka osób na jedno indywidualne konto.

W przypadku wątpliwości związanych z opłacaniem składek, Krajowe Biuro jest do Państwa dyspozycji:


– korespondencyjnie na adres:
ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa

– telefonicznie:
tel. (22) 828-31-89 wew. 121, 127, 152 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00

– za pomocą poczty elektronicznej:
e-mail: biuro@piib.org.pl

Źródło: https://piib.org.pl

Skip to content