logo_POIIB

Zaproszenie na konferencję

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów wydarzenia Advanced hybrid lightweight materials and technologies for global circular economy, które odbędzie się w dniach 12 – 14 listopada w Białymstoku serdecznie zapraszamy do udziału!

Jest to pierwsza tego typu konferencja organizowana przez Politechnikę Białostocką we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Krajowymi Klastrami Kluczowymi (Klaster Obróbki Metali, Polski Klaster Budowlany, Polski Klaster Technologii Kompozytowych) przy wsparciu Izby Przemysłowo-Handlowej, Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej. Instytucjami zagranicznymi, które zaszczyciły nas swoim wsparciem są: ILK TU Dresden oraz Fraunhofer IKTS.

Wydarzenie będzie platformą wymiany doświadczeń, ożywionych dyskusji, ale przede wszystkim stworzy możliwości nawiązywania współpracy międzysektorowej, międzyregionalnej i międzynarodowej.

Szczegółowy plan konferencji: https://pb.edu.pl/limacon/agenda/

Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim ale z wykorzystaniem tłumaczenia symultanicznego, by wszyscy odbiorcy mogli czuć się swobodnie!

Panele będą dotyczyły:

1. współpracy międzynarodowej – przedstawiciele Niemiec, Szwecji, Litwy, Polski 

2. przygotowania projektów w ramach programu Horyzont – Krajowy Punkt Kontaktowy, Horyzontalny Punkt Kontaktowy, Urząd Marszałkowski

3. prezentacji projektów w ramach programu Horyzont – Excellent Hubs

4. prezentacji klastrów i stowarzyszeń w obszarze materiałów kompozytowych, konstrukcji lekkich i gospodarki obiegu zamkniętego

5. informacji o transferze technologii – przenoszeniu rozwiązań z uczelni do przemysłu

6. prezentacji firm zrzeszonych w klastrach – działalność w obszarze materiałów kompozytowych, konstrukcji lekkich; a także współpraca ze środowiskiem naukowym i otoczeniem społeczno – gospodarczym

7. realnej współpracy między uczelnią a przemysłem – od strony uczelni.

Firmy zainteresowane udziałem serdecznie zapraszamy do rejestracji!

Link: https://pb.edu.pl/limacon/registration/

Rejestrację zamykamy w poniedziałek, 6.11.2023 (z przyczyn technicznych).

Limit miejsc: 150!

Z wyrazami szacunku

Izabela Zgłobicka

Dariusz Perkowski

Skip to content