logo_POIIB

Starosta Sokólski odnośnie procedur przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczących uzgadniania przebiegu sieci uzbrojenia terenu.

Skip to content