logo_POIIB

Uroczyste rozdanie uprawnień budowlanych

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przypomina, że uroczystość rozdania uprawnień budowlanych odbędzie się 15 grudnia 2023 r. w sali konferencyjnej Domu Technika w Białymstoku, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 2. Początek o godzinie 15:00.

Jeżeli nie mogą Państwo wziąć udziału w uroczystości uprzejmie prosimy o zawiadomienie biura Izby o tym fakcie w terminie do 6 grudnia br.

Informujemy, że biorąc udział w uroczystości wyraża Pan/Pani zgodę na utrwalanie swojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach wideo oraz na rozpowszechnianie go w materiałach związanych z uroczystością – w celu budowania pozytywnego wizerunku Podlaskiej OIIB w przestrzeni publicznej i w mediach.

Osoby z negatywnym wynikiem egzaminu otrzymają decyzję w formie listownej.

Skip to content