logo_POIIB

Zmiany w Prawie budowlanym w 2023 roku

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie.

Temat: Zmiany w Prawie budowlanym w 2023 roku

Podczas szkolenia zostaną przedstawione istotne zmiany w Prawie budowlanym obowiązujące od: 1 stycznia 2023 r. (książka obiektu budowlanego), 27 stycznia 2023 r. (dziennik budowy, dokumenty dotyczące budowy), 23 kwietnia 2023 r., 28 kwietnia 2023 r. (świadectwo charakterystyki energetycznej), 3 czerwca 2023 r. (tzw. „lex silos”), 3 września 2023 r., 7 września 2023 r., 11 września 2023 r., 18 września 2023 r., 1 października 2023 r., 7 października 2023 r. i 16 października 2023 r.

Termin szkolenia: 21 grudnia 2023 r. (czwartek)

Czas trwania: 16:00-19:00

Miejsce szkolenia: Portal PIIB

Prelegent: Piotr Jarzyński z Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy Sp.k.

Zapisy: poprzez Portal PIIB

Mariusz Kłokowski
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady ds.szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Skip to content