logo_POIIB

XXII Okręgowy Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Szanowni Państwo,

Okręgowa Rada POIIB uchwałą nr PDL/OR/01/2023 z 21 lutego 2023 r. powołując się m.in. na § 10 ust. 9 i 9a Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, zwołała XXII Okręgowy Zjazd POIIB z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość.

Odbędzie się on w terminie: od godz. 10:00 dnia 20 kwietnia 2023 r. – do godz. 16:00 dnia 21 kwietnia 2023 r.

W powyższych ramach czasowych Delegaci mają możliwość oddawania głosu i składania wniosków po zalogowaniu się na indywidualne konto w Portalu PIIB w zakładce Zjazd Okręgowy 2023.

Materiały na XXII Okręgowy Zjazd POIIB są dostępne w Portalu PIIB. Poza projektami uchwał zjazdowych umieszczono tam też materiały dodatkowe będące podstawą przygotowania projektów uchwał zjazdowych oraz formularz oświadczenia delegata i sugerowany schemat wniosku zjazdowego.
 
Procedura uruchomienia/przywrócenia konta w Portalu PIIB umieszczona jest tutaj:
https://pdl.piib.org.pl/wp-content/uploads/2023/08/uruchomienie_przywrocenie_konta_Portal_PIIB.pdf

Instrukcja głosowania znajduje się pod linkiem:
https://pdl.piib.org.pl/wp-content/uploads/2023/08/instrukcja_glosowania.pdf

Ponadto informuję, iż za udział w XXII Okręgowym Zjeździe POIIB delegatom, którzy będą uczestniczyli w Zjeździe i nie otrzymują ryczałtu zostanie wypłacony ekwiwalent w wysokości 200,00 zł brutto. Proszę delegatów o wypełnienie oświadczenia ze wskazaniem numeru konta bankowego oraz dostarczenie go do biura izby lub przesłanie na nasz adres e-mail do dnia rozpoczęcia Zjazdu.
 
Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB
inż. Krzysztof Ciuńczyk

Skip to content