Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. nie są wysyłane informacje o planowanych szkoleniach wraz z miesięcznikiem "Inżynier Budownictwa". Tematyka i terminy szkoleń będą podawane wyłącznie drogą mailową i zamieszczane na stronie internetowej.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji tematów szkoleń. Zgłoszenia można kierować tel.: 85/742-49-30 lub mailowo: pdl@piib.org.pl

Aktualizacja wiedzy z zakresu kosztorysowania - sporządzanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na podstawie rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r.


Termin szkolenia: 28 maja 2022 r. od godz. 10.00 (czas trwania 4 h 30 min. plus 15 min. przerwy)

Miejsce szkolenia: Łomża, sala restauracji "Retro", ul. Nowogrodzka 157, Łomża.

Temat szkolenia: Aktualizacja wiedzy z zakresu kosztorysowania - sporządzanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na podstawie rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. : rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) oraz rozporządzenia w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz.2458).

Opis szkolenia:

  • Istotne przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dla sporządzenia kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.

  • Wartość zamówienia na roboty budowlane na podstawie kosztorysu inwestorskiego lub planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, wynikająca z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 roku.

  • Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wynikający z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 roku.

  • Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w obszarze zamówień publicznych w praktyce.

Weryfikacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w zamówieniach publicznych na przykładzie.

Prelegent: Mirosław Świętuchowski

Zapisy: do 19 maja 2022 r., drogą elektroniczną na adres: pdl@piib.org.pl lub telefonicznie pod nr 85 745 96 05

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa


Aktualizacja wiedzy z zakresu kosztorysowania - sporządzanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na podstawie rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r.


Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjna FSNT NOT, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, Białystok.

Termin szkolenia: 30 kwietnia 2022 r. od godz. 10.00 (czas trwania 4 h 30 min. plus 15 min. przerwy)

Miejsce szkolenia: Białystok, sala konferencyjna FSNT NOT, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, Białystok.

Temat szkolenia: Aktualizacja wiedzy z zakresu kosztorysowania - sporządzanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na podstawie rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. : rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) oraz rozporządzenia w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz.2458).

Opis szkolenia:

  • Istotne przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dla sporządzenia kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.

  • Wartość zamówienia na roboty budowlane na podstawie kosztorysu inwestorskiego lub planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, wynikająca z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 roku.

  • Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wynikający z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 roku.

  • Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w obszarze zamówień publicznych w praktyce.

Weryfikacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w zamówieniach publicznych na przykładzie.

Prelegent: Mirosław Świętuchowski

Zapisy: do 22 kwietnia 2022 r., drogą elektroniczną na adres: pdl@piib.org.pl

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa


Pozyskiwanie praw do nieruchomości na potrzeby inwestycji sieciowych


Szkolenie odbędzie się w Restauracji Kawelin w Białymstoku, sala konferencyjna "Planty"
Początek godz. 10:00.
Lista uczestników szkolenia została zamknięta.
Brak wolnych miejsc.

Szanowni Państwo.

W dniu 5 marca 2022 r. w Białymstoku odbędzie się szkolenie stacjonarne dla członków POIIB "Pozyskiwanie praw do nieruchomości na potrzeby inwestycji sieciowych".

Prelegentem będzie radca prawny Piotr Zamroch.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia będą koncentrowały się na efektywnym pozyskiwaniu praw do nieruchomości, wyborze optymalnej drogi pozyskiwania tytułów, sposobów prowadzenia negocjacji z właścicielem nieruchomości.

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00-15:00. w Restauracji Kawelin przy ul. Legionowej 10 w Białymstoku, sala konferencyjna "Planty"

Program szkolenia - 5 marca 2022 r.

Prosimy o deklarację udziału do dnia 25 lutego 2022 r. drogą elektroniczną na adres: pdl@piib.org.pl lub telefonicznie pod nr: 85/745-96-05 lub przy użyciu formularza zgłoszenia.

Z uwagi na obostrzenia sanitarne dokładny adres szkolenia zostanie podany w późniejszym terminie po zliczeniu dokonanych zgłoszeń.

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Webinarium – szkolenie online z zasad projektowania systemów detekcji gazów organizowane przez firmę Gazex


Systema Polska wraz z firmą Gazex 5 listopada 2021 r. o godz. 10:00 organizują bezpłatne szkolenie online. W trakcie spotkania omówione zostaną zasady projektowania systemów detekcji w obiektach przemysłowych - akumulatorownie, kotłownie, pomieszczenia produkcyjne i magazynowe. Współpraca systemów detekcji gazów z infrastrukturą wewnętrzną budynków (instalacja gazowa, wentylacja, klimatyzacja, SSP, BMS).

Szkolenie poprowadzi pani Jolanta Dębowska.

Partnerem szkolenia jest firma Systema Polska Sp. z o.o., która omówi zasady wymiarowania promienników i nagrzewnic gazowych w budynkach wielkokubaturowych.

Szkolenie odbędzie się w dwóch godzinnych sesjach rozdzielonych krótką przerwą. W trakcie każdej sesji uczestnicy będą mogli w czasie rzeczywistym zadawać prowadzącym pytania za pośrednictwem chat’a. Łączenie z uczestnikami z wykorzystaniem platformy Clickmeeting.

Zapisy na szkolenie realizowane są za pośrednictwem strony internetowej naszego Partnera: https://www.systemapolska.pl/webinary/


Komunikat – odwołanie szkolenia w dniu 5 września 2020 r.


Szanowni Państwo.

Informujemy, że z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju armator odwołał gotowość udostępnienia statku w celu zorganizowania szkolenia połączonego z integracją.

W związku z powyższym, szkolenie pt.: „Nowelizacja ustawy - Prawo budowlane”, które miało się odbyć w sobotę 5 września 2020 r. zostało odwołane.

Strony