Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. nie są wysyłane informacje o planowanych szkoleniach wraz z miesięcznikiem "Inżynier Budownictwa". Tematyka i terminy szkoleń będą podawane wyłącznie drogą mailową i zamieszczane na stronie internetowej.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji tematów szkoleń. Zgłoszenia można kierować tel.: 85/742-49-30 lub mailowo: pdl@piib.org.pl

Wykrywanie zwarć w sieciach SN z automatyką FDIR


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

"Wykrywanie zwarć w sieciach SN z automatyką FDIR"

 1. Sposoby wykrywania zwarć.

 2. Co to jest automatyka FDIR.

 3. Wskaźniki zwarć w sieci SN – dobór, kryteria wykrywania zwarć, zastosowanie.

 4. MicroBEL_Sx - skuteczny kierunkowy wskaźnik przepływu prądu zwarciowego dla rozdzielnic wnętrzowych (stacji transformatorowych, złącz kablowych).

 5. MicroBEL_SRS - skuteczny kierunkowy wskaźnik przepływu prądu zwarciowego dla rozłączników słupowych.

 6. Przykładowe realizacje.

Spotkanie szkoleniowe we współpracy z firmą APATOR-ELKOMTECH polskim producentem aparatury zabezpieczeniowej w sieciach SN.

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28 lok. 103C, 30 marca 2019 r. (sobota), godz. 10:00 - 14:00.

Prosimy o przesłanie ewentualnych pytań do prowadzących do dnia 22.03.2019 r.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB, pod numerem tel. 85 745 96 00 lub przy użyciu formularza zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

organizator szkolenia
Mariusz Kłokowski
Członek Prezydium Rady POIIB


Wycieczka techniczna do Wrocławia


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w wycieczce technicznej do Wrocławia.

Przewidywana odpłatność: - ok. 450 zł za osobę.

Informujemy, że istnieje możliwość uczestnictwa osoby towarzyszącej w wycieczce technicznej do Wrocławia. Przewidywana odpłatność za osobę towarzyszącą wynosi ok. 550 zł.

Szczegóły wyjazdu zostaną podane po 15 marca 2019 r. Po tym terminie również należy dokonywać płatności.

Dowóz uczestników ww. wycieczki technicznej zapewnia i opłaca POIIB.

Zapisy do 15 marca 2019 r.

Liczba miejsc ograniczona!

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała


Plan ramowy wycieczki technicznej w dniach 4-6 kwietnia 2019 r.

1 dzień: 04.04.2019 r.

godz. 10:00 (11:00) - Włocławek fabryka grzejników -  INSTAL-PROJEKT

godz. 15:00  (16:00) - wyjazd po obiedzie do Wrocławia  - ok 4 godz.

Kolacja w hotelu + Rejs nocny po Odrze

2 dzień: 05.04.2019 r.

godz. 10:00 do 13:00 - szkolenie w siedzibie firmy Kessel

godz. 13:00 do 14:30 – obiad w hotelu

godz. 14:30  - zwiedzanie Centrum nauki i wiedzy o wodzie: Hydropolis

godz. 16:00 - zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem

godz. 18:00 - kolacja w Bierhalle

3 dzień: 06.04.2019 r

godz. 9:00 - Panorama Racławicka

godz. 11:00 - Afrykanarium ZOO

godz. 13:00 - Sky Tower - panorama Wrocławia

powrót do domu


Warsztaty BIM i rozwiązania trimble


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w warsztatach szkoleniowych pt.:

Warsztaty BIM i rozwiązania trimble

Program:

 1. Rejestracja uczestników.

 2. Otwarcie konferencji.

 3. Co to jest BIM.

 4. Trimble Connect jako przykład platformy CDE do prowadzenia inwestycji. Mieszana rzeczywistość na budowie.

 5. Przerwa kawowa.

 6. Rozwiązania Tekla Structures dla firm projektowych i wykonawczych.

 7. Trimble Connect jako platforma do koordynacji różnych branż i śledzenia postępu prac na budowie.

 8. Panel dyskusyjny.

Miejsce i termin: Białystok,Hotel 3 Trio, ul. Hurtowa 3, 14 marca 2019 r. (czwartek), godz. 9:00 - 13:00.

Szkolenie organizowane przy współudziale firmy Construsoft Sp. z o.o.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00 lub przy użyciu formularza zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała


Aktualne zmiany w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz badań odbiorczych i okresowych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia


Zmiana miejsca szkolenia! Szkolenie odbędzie się w Hotelu 3 Trio, ul. Hurtowa 3 (wejście przy restauracji)

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

"Aktualne zmiany w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz badań odbiorczych i okresowych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia"

Zakres szkolenia:

W szkoleniu przybliżone zostaną zasady ochrony przeciwporażeniowej oraz wymagania w zakresie badań odbiorczych oraz okresowych w obiektach budowlanych. Szczególny nacisk zostanie postawiony na przedstawienie zmian  jakie wynikają z wprowadzenia  przez Polski Komitet Normalizacyjny polskich wersji norm  PN-HD 60364-4-41:2017-09: Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed porażeniem elektrycznym  oraz normy PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie.

Normy te znajdują się obecnie na ostatnich etapach prac normalizacyjnych i wkrótce zostaną opublikowane polskie wersje przedmiotowych norm. Ze względu na znaczenie przedmiotowego zakresu tematycznego w zapewnieniu bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń
i instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych istotne jest przygotowanie się do zmian jakie wynikają z procesu normalizacyjnego, zwłaszcza że wymagania nowych wersji norm zaostrzają w pewnych obszarach obecne wymagania.

Prelegent: dr inż. Marcin A. Sulkowski

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28 lok. 103C Hotel 3 Trio, ul. Hurtowa 3 (wejście przy restauracji), 23 lutego 2019 r. (sobota), godz. 10:00 - 13:00.

Uwaga ilość miejsc ograniczona!

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00 lub przy użyciu formularza zgłoszenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

organizator szkolenia
Mariusz Kłokowski
Członek Prezydium Rady POIIB


Strony

Kalendarz wydarzeń