Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. nie są wysyłane informacje o planowanych szkoleniach wraz z miesięcznikiem "Inżynier Budownictwa". Tematyka i terminy szkoleń będą podawane wyłącznie drogą mailową i zamieszczane na stronie internetowej.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji tematów szkoleń. Zgłoszenia można kierować tel.: 85/742-49-30 lub mailowo: pdl@piib.org.pl

Szkolenia online


Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach on-line przygotowanych przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa. Poniżej znajduje się harmonogram zaplanowanych transmisji.:

 • Duża nowelizacja Prawa budowlanego. Proces inwestycyjno - budowlany po 19 września 2020 r.
  Termin: 2020-05-25, 16:00 - 20:00
  Prelegenci: Elżbieta Bartman-Cupryś, Biuro PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Rola Kierownika budowy w procesie inwestycyjnym - obowiązki i odpowiedzialność
  Termin: 2020-05-26, 11:00 - 15:00
  Prelegenci: Jolanta Szewczyk
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - działania chroniące przed roszczeniami osób trzecich; dziennik budowy jako dowód w postępowaniach, błędy projektowe a terminy wykonania robót budowlanych
  Termin: 2020-05-27, 16:00 - 20:00
  Prelegenci: Jolanta G. Szewczyk, Biuro PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Szkolenie online - 28.05.2020 r. Stosowanie przepisów przeciwpożarowych i ich interpretacja w trakcie współpracy pomiędzy inwestorem, projektantem i rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania ...
  Termin: 2020-05-28, 10:00 - 14:00
  Prelegenci: Mariusz Karolczyk, ŚlOIIB Serwis
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • KONSTRUKTYWNA INFORMACJA ZWROTNA I EGZEKWOWANIE ZADAŃ - Akademia Menadżera
  Termin: 2020-05-28, 14:00 - 18:00
  Prelegenci: Piotr Sajewicz
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Tarcza Antykryzysowa - rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy cywilno-prawne
  Termin: 2020-05-29, 11:00 - 15:00
  Prelegenci: Elżbieta Konopka - doradca podatkowy, doświadczony praktyk, prowadząca Kancelarię Podatkową, Obsługa biura OPL OIIB
  Organizator: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Wzmacnianie podłoża gruntowego i nasypów w budownictwie drogowym
  Termin: 2020-06-02, 10:00 - 14:00
  Prelegenci: Piotr Jermołowicz
  Organizator: Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – znaczenie specyfikacji w procesie inwestycyjnym, powiązanie specyfikacji z dokumentami przetargowymi, najczęściej popełniane błędy
  Termin: 2020-06-02, 16:00 - 20:00
  Prelegenci: mgr inż. Maciej Sikorski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę w świetle ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem nowelizacji z 2020 r., a także specustawy drogowej
  Termin: 2020-06-03, 11:00 - 15:00
  Prelegenci: Tomasz Radziewski
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się


Szkolenia online


Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach on-line przygotowanych przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa. Poniżej znajduje się harmonogram zaplanowanych transmisji.:

 1. ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA - CYKL - ZAANGAŻOWANIE - czy łatwo się poddaję? (WG MODELU 4C) – NARZĘDZIA WZMACNIANIA SIŁY I ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ
  Termin: 2020-05-19, 11:00 - 15:00
  Prelegenci: Monika Zalewska
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 2. Szkolenie online - 20.05.2020 r. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
  Termin: 2020-05-20, 10:00 - 14:00
  Prelegenci: Tomasz Radziewski, ŚlOIIB Serwis
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 3. DUŻE ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM (nowelizacja wchodząca w życie 19 września 2020 roku) - Q&A z dr. inż. Jerzym Dylewskim
  Termin: 2020-05-21, 11:00 - 15:00
  Prelegenci: Jerzy Dyleweski
  Organizator: Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 4. Duża nowelizacja Prawa budowlanego. Proces inwestycyjno-budowlany po 19 września 2020 r.
  Termin: 2020-05-25, 16:00 - 20:00
  Prelegenci: Elżbieta Bartman-Cupryś,, Biuro PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 5. Rola Kierownika budowy w procesie inwestycyjnym – obowiązki i odpowiedzialność
  Termin: 2020-05-26, 11:00 - 15:00
  Prelegenci: Jolanta Szewczyk
  Organizator: Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 6. Wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie- działania chroniące przed roszczeniami osób trzecich; dziennik budowy jako dowód w postępowaniach, błędy projektowe a terminy wykonania robót budowlanych
  Termin: 2020-05-27, 16:00 - 20:00
  Prelegenci: Jolanta G. Szewczyk, Biuro PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 7. Szkolenie online - 28.05.2020 r. Stosowanie przepisów przeciwpożarowych i ich interpretacja w trakcie współpracy pomiędzy inwestorem, projektantem i rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania ...
  Termin: 2020-05-28, 10:00 - 14:00
  Prelegenci: Mariusz Karolczyk, ŚlOIIB Serwis
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 8. Tarcza Antykryzysowa - rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy cywilno-prawne
  Termin: 2020-05-29, 11:00 - 15:00
  Prelegenci: Elżbieta Konopka - doradca podatkowy, doświadczony praktyk, prowadząca Kancelarię Podatkową, Obsługa biura OPL OIIB
  Organizator: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się


Szkolenia online dla projektantów


Wilo Polska Sp. z o.o. zaprasza projektantów na szkolenia online:

 • Pompownie przeciwpożarowe 2021 – wymagania prawne, obowiązki i rozwiązania.

 • Wewnętrzne przepompownie ścieków i tłocznie EmuPort CORE.

 • Wysokoefektywne technologie do transportu ścieków.

 • Systemy wykorzystania wody deszczowej w budynkach.

 • Oczyszczalnie ścieków – wysokoefektywne rozwiązania mieszania w zbiornikach osadu czynnego.

 • Oczyszczalnie ścieków – Terce Flow.

 • Montaż i eksploatacja pomp ściekowych.

 • Innowacyjne i energooszczędne technologie w ujęciach wód głębinowych – ZETOS K.

 • Ujmowanie i pompowanie wody czystej - nietypowe rozwiązania techniczne, aspekty projektowania.

Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja. Ilość miejsc jest ograniczona!

Udział w szkoleniu nie wymaga dodatkowego oprogramowania. Po wypełnieniu formularza otrzymasz link rejestracyjny.

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ!

Więcej informacji na stronie organizatora https://wilo.com/pl/pl/Wilo-Polska/Szkolenia-Wydarzenia/Szkolenia-online-2020/Szkolenia-Online-dla-Projektant%C3%B3w/


Szkolenia online


Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach on-line przygotowanych przez Mazowiecką i Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Poniżej znajduje się harmonogram zaplanowanych transmisji.

MAZOWIECKA  OKRĘGOWA  IZBA  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA

Poniżej link do strony Mazowieckiej OIIB, gdzie podano terminy i tematykę najbliższych szkoleń on-line wraz z możliwością rejestracji na poszczególne szkolenia: https://maz.piib.org.pl/doskonalenie-zawodowe/online

Harmonogram transmisji on-line organizowanych przez MOIIB

Pełnienie samodzielnej funkcji projektanta – błędy projektowe, prawo autorskie do projektu budowlanego i pojęcie wad w dokumentacji projektowej.

Data: 12.05.2020 r. godz. 11.00 – 15.00

PEWNOŚĆ SIEBIE w czasach niepewności.

Data: 14.05.2020 r. godz. 11.00 – 15.00

 ZAANGAŻOWANIE - czy łatwo się poddaję? (WG MODELU 4C) – narzędzia wzmacniania siły i odporności psychicznej.

Data: 19.05.2020 r. godz. 11.00 – 15.00

Nowe Prawo budowlane Q & A.

Data: 21.05.2020 r. godz. 11.00 – 15.00

Rola Kierownika budowy w procesie inwestycyjnym – obowiązki i odpowiedzialność.

Data: 26.05.2020 r. godz. 11.00 – 15.00

Akademia Menadżera - Konstruktywna informacja zwrotna i egzekwowanie zadań.

Data: 28.05.2020 r. godz. 14.00 – 18.00

 

ŚLĄSKA  OKRĘGOWA  IZBA  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

Zapis na szkolenie można dokonać w portalu członkowskim PIIB (na stronie https://piib.org.pl/|) w zakładce szkolenia on-line.

Potwierdzenie zapisania się na wybrane szkolenie wraz z linkiem dostępowym do szkolenia otrzymacie Państwo na adres e-mail zapisany w portalu członkowskim PIIB.

Bezpieczeństwo pracy podczas robót budowlanych w świetle obowiązujących przepisów – przygotowanie pracowników do pracy, organizacja robót, wypadki.

Data: 6.05.2020 r.  godz. 10.00 – 14.00

Prelegent:  Anetta Ranosz, nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Procedury wymagane przy zakończeniu budowy i przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania w świetle ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem nowelizacji ustawy Prawo budowlane, która wejdzie w życie 19 września 2020 roku, a także z uwzględnieniem przepisów związanych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Data: 20.05.2020  r. godz. 10.00 – 14.00

Prelegent: Tomasz Radziewski.

Stosowanie przepisów przeciwpożarowych i ich interpretacja w trakcie współpracy pomiędzy inwestorem, projektantem i rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania nowych oraz przeprojektowywania istniejących budynków.

Data: 28.05.2020  r. godz. 10.00 – 14.00

Prelegent: st. bryg. mgr inż. Mariusz Karolczyk – Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych od 2002 roku Nr upr. 444/2002 Do stycznia 2020 roku Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.


Szkolenia online


Zapraszamy do udziału w szkoleniach online organizowanych przez Mazowiecką OIIB:


OKREŚLENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA, PROBLEMY Z PRAWIDŁOWYM JEJ OSZACOWANIEM

Data: 05.05.2020 r. godz. 11:00-15:00

Prelegent: mgr inż. Maciej Sikorski - ORGBUD-SERWIS - Prezes ORGBUD-SERWIS, absolwent Politechniki Poznańskiej Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Rzeczoznawca Kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, przewodniczący Oddziału w Poznaniu Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.

FORMULARZ ZAPISU 


Cyfrowe Zarządzanie Dokumentacją Budowy Przy Użyciu Wspólnej Platformy Wymiany Danych i Informacji (CDE) - szkolenie z firmą THINKPROJECT

Data: 07.05.2020 r. godz. 11:00-14:00

Prelegentci:

Paulina Kostecka - Regional Manager CEE - Paulina Kostecka pracuje dla thinkproject od 2009 r. W 2018 roku została Regional Manager w thinkproject Polska. Odpowiada także za rynek Europy Środkowo-Wschodniej. Jej celem jest wsparcie firm budowlanych w procesie cyfryzacji, dzięki dostarczaniu najlepszych rozwiązań do optymalizacji procesów. Paulina ukończyła ekonomię i studia MBA.

Monika Wałęga - Field Marketing Manager CEE - Monika Wałęga pracuje w thinkproject od 2016 roku. Odpowiada za planowanie i koordynację działań marketingowych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze marketingu. Ukończyła Uniwersytet Warszawski na Wydziale Zarządzania.

Lena Skrzypczak - Account Manager - Lena Skrzypczak pełni obecnie funkcję Account Managera. Pracę w thinkproject rozpoczęła w 2017 roku w dziale technicznym. Zajmowała się konfiguracją i wdrożeniem platformy CDE thinkproject. Lena posiada również doświadczenie w pracy na projektach, zarówno u inwestora, jak i generalnego wykonawcy. Jako inżynier budowy i specjalista ds. dokumentacji technicznej realizowała projekt w formule zaprojektuj i zbuduj, gdzie wykorzystywana była platforma thinkproject CDE. Ukończyła Budownictwo na Politechnice Warszawskiej. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej

Kamil Smith - Solution Specilist CEE - Kamil Smith rozpoczął pracę w thinkproject w 2019 roku. Zajmuje się konfiguracją i wdrożeniem rozwiązań CDE do projektów na rynkach Europy Środkowo Wschodniej. Odpowiada również za wsparcie klientów. Doświadczenie w pracy na projektach zdobył, pracując w firmie świadczącej usługi konsultanta budowlanego. Studiował Budownictwo na SGGW.

FORMULARZ ZAPISU


Strony