Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. nie są wysyłane informacje o planowanych szkoleniach wraz z miesięcznikiem "Inżynier Budownictwa". Tematyka i terminy szkoleń będą podawane wyłącznie drogą mailową i zamieszczane na stronie internetowej.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji tematów szkoleń. Zgłoszenia można kierować tel.: 85/742-49-30 lub mailowo: pdl@piib.org.pl

Komunikat – odwołanie szkolenia w dniu 5 września 2020 r.


Szanowni Państwo.

Informujemy, że z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju armator odwołał gotowość udostępnienia statku w celu zorganizowania szkolenia połączonego z integracją.

W związku z powyższym, szkolenie pt.: „Nowelizacja ustawy - Prawo budowlane”, które miało się odbyć w sobotę 5 września 2020 r. zostało odwołane.

"Nowelizacja ustawy - Prawo budowlane”


Szkolenie odwołane!

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz z Zarządem Koła Zakładowego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Białymstoku przy Enea Ciepło Sp. z o.o.

zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

 „Nowelizacja ustawy - Prawo budowlane”

połączonym z rejsem po Augustowskich jeziorach: Necko, Białe, Rospuda

W programie wycieczki:

 • wyjazd z Białegostoku autokarem z parkingu przy ul. Kilińskiego (obok pomnika ks. J. Popiełuszki),

 • Augustów: rejs statkiem połączony z wykładem, grillem i integracją,

 • niespodzianka - słodkie zakończenie wycieczki,

 • powrót wieczorem do Białegostoku.

Wykład poprowadzi pan Andrzej Falkowski
(Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB, Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB,  członek PZITS).

Termin: 5 września 2020 r. (sobota)

Odpłatność: 40 zł za osobę.

Zapisy i płatność do 21 sierpnia 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że rezygnacja z wycieczki po tym terminie skutkuje zatrzymaniem wpłaty. Liczba miejsc ograniczona!

Prosimy o zgłaszanie się chętnych pod numerem tel. 85 745 96 05 lub 85 742 49 30

Wpłaty prosimy dokonać na konto POIIB:79 1130 1059 0500 0000 0002 7844

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała


Szkolenia online


Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach on-line przygotowanych przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa. Poniżej znajduje się harmonogram zaplanowanych transmisji.:

 • Duża nowelizacja Prawa budowlanego. Proces inwestycyjno - budowlany po 19 września 2020 r.
  Termin: 2020-05-25, 16:00 - 20:00
  Prelegenci: Elżbieta Bartman-Cupryś, Biuro PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Rola Kierownika budowy w procesie inwestycyjnym - obowiązki i odpowiedzialność
  Termin: 2020-05-26, 11:00 - 15:00
  Prelegenci: Jolanta Szewczyk
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - działania chroniące przed roszczeniami osób trzecich; dziennik budowy jako dowód w postępowaniach, błędy projektowe a terminy wykonania robót budowlanych
  Termin: 2020-05-27, 16:00 - 20:00
  Prelegenci: Jolanta G. Szewczyk, Biuro PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Szkolenie online - 28.05.2020 r. Stosowanie przepisów przeciwpożarowych i ich interpretacja w trakcie współpracy pomiędzy inwestorem, projektantem i rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania ...
  Termin: 2020-05-28, 10:00 - 14:00
  Prelegenci: Mariusz Karolczyk, ŚlOIIB Serwis
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • KONSTRUKTYWNA INFORMACJA ZWROTNA I EGZEKWOWANIE ZADAŃ - Akademia Menadżera
  Termin: 2020-05-28, 14:00 - 18:00
  Prelegenci: Piotr Sajewicz
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Tarcza Antykryzysowa - rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy cywilno-prawne
  Termin: 2020-05-29, 11:00 - 15:00
  Prelegenci: Elżbieta Konopka - doradca podatkowy, doświadczony praktyk, prowadząca Kancelarię Podatkową, Obsługa biura OPL OIIB
  Organizator: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Wzmacnianie podłoża gruntowego i nasypów w budownictwie drogowym
  Termin: 2020-06-02, 10:00 - 14:00
  Prelegenci: Piotr Jermołowicz
  Organizator: Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – znaczenie specyfikacji w procesie inwestycyjnym, powiązanie specyfikacji z dokumentami przetargowymi, najczęściej popełniane błędy
  Termin: 2020-06-02, 16:00 - 20:00
  Prelegenci: mgr inż. Maciej Sikorski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę w świetle ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem nowelizacji z 2020 r., a także specustawy drogowej
  Termin: 2020-06-03, 11:00 - 15:00
  Prelegenci: Tomasz Radziewski
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się


Szkolenia online


Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach on-line przygotowanych przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa. Poniżej znajduje się harmonogram zaplanowanych transmisji.:

 1. ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA - CYKL - ZAANGAŻOWANIE - czy łatwo się poddaję? (WG MODELU 4C) – NARZĘDZIA WZMACNIANIA SIŁY I ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ
  Termin: 2020-05-19, 11:00 - 15:00
  Prelegenci: Monika Zalewska
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 2. Szkolenie online - 20.05.2020 r. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
  Termin: 2020-05-20, 10:00 - 14:00
  Prelegenci: Tomasz Radziewski, ŚlOIIB Serwis
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 3. DUŻE ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM (nowelizacja wchodząca w życie 19 września 2020 roku) - Q&A z dr. inż. Jerzym Dylewskim
  Termin: 2020-05-21, 11:00 - 15:00
  Prelegenci: Jerzy Dyleweski
  Organizator: Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 4. Duża nowelizacja Prawa budowlanego. Proces inwestycyjno-budowlany po 19 września 2020 r.
  Termin: 2020-05-25, 16:00 - 20:00
  Prelegenci: Elżbieta Bartman-Cupryś,, Biuro PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 5. Rola Kierownika budowy w procesie inwestycyjnym – obowiązki i odpowiedzialność
  Termin: 2020-05-26, 11:00 - 15:00
  Prelegenci: Jolanta Szewczyk
  Organizator: Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 6. Wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie- działania chroniące przed roszczeniami osób trzecich; dziennik budowy jako dowód w postępowaniach, błędy projektowe a terminy wykonania robót budowlanych
  Termin: 2020-05-27, 16:00 - 20:00
  Prelegenci: Jolanta G. Szewczyk, Biuro PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 7. Szkolenie online - 28.05.2020 r. Stosowanie przepisów przeciwpożarowych i ich interpretacja w trakcie współpracy pomiędzy inwestorem, projektantem i rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania ...
  Termin: 2020-05-28, 10:00 - 14:00
  Prelegenci: Mariusz Karolczyk, ŚlOIIB Serwis
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 8. Tarcza Antykryzysowa - rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy cywilno-prawne
  Termin: 2020-05-29, 11:00 - 15:00
  Prelegenci: Elżbieta Konopka - doradca podatkowy, doświadczony praktyk, prowadząca Kancelarię Podatkową, Obsługa biura OPL OIIB
  Organizator: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się


Szkolenia online dla projektantów


Wilo Polska Sp. z o.o. zaprasza projektantów na szkolenia online:

 • Pompownie przeciwpożarowe 2021 – wymagania prawne, obowiązki i rozwiązania.

 • Wewnętrzne przepompownie ścieków i tłocznie EmuPort CORE.

 • Wysokoefektywne technologie do transportu ścieków.

 • Systemy wykorzystania wody deszczowej w budynkach.

 • Oczyszczalnie ścieków – wysokoefektywne rozwiązania mieszania w zbiornikach osadu czynnego.

 • Oczyszczalnie ścieków – Terce Flow.

 • Montaż i eksploatacja pomp ściekowych.

 • Innowacyjne i energooszczędne technologie w ujęciach wód głębinowych – ZETOS K.

 • Ujmowanie i pompowanie wody czystej - nietypowe rozwiązania techniczne, aspekty projektowania.

Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja. Ilość miejsc jest ograniczona!

Udział w szkoleniu nie wymaga dodatkowego oprogramowania. Po wypełnieniu formularza otrzymasz link rejestracyjny.

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ!

Więcej informacji na stronie organizatora https://wilo.com/pl/pl/Wilo-Polska/Szkolenia-Wydarzenia/Szkolenia-online-2020/Szkolenia-Online-dla-Projektant%C3%B3w/


Strony