Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. nie są wysyłane informacje o planowanych szkoleniach wraz z miesięcznikiem "Inżynier Budownictwa". Tematyka i terminy szkoleń będą podawane wyłącznie drogą mailową i zamieszczane na stronie internetowej.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji tematów szkoleń. Zgłoszenia można kierować tel.: 85/742-49-30 lub mailowo: pdl@piib.org.pl

Projektowanie i budowa instalacji na gaz płynny (LGP) i skroplony gaz ziemny (LNG)


Szkolenie odbędzie się w Hotelu 3Trio
ul. Hurtowa 3, Białystok.

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie.

Temat: Projektowanie i budowa instalacji na gaz płynny (LGP) i skroplony gaz ziemny (LNG).

Termin szkolenia: 24 maja 2023 r. (środa)

Czas trwania:  9:00-14:00 (5 godzin, w tym 30 minut przerwy kawowej)

Miejsce szkolenia: Hotel 3Trio, ul. Hurtowa 3, Białystok

Program szkolenia:

 • Właściwości produktu: gaz płynny (LPG).

 • Bezpieczne użytkowanie gazu płynnego.

 • Wymagania techniczno-technologiczne instalacji zasilanej gazem płynnym.

 • Dobór i lokalizacja parku zbiornikowego.

 • Warunki posadowienia zbiorników naziemnych i podziemnych.

 • Strefy zagrożenia wybuchem.

 • Charakterystyka  zbiornika LPG.

 • Armatura zabezpieczająca i kontrolno-pomiarowa na zbiornikach.

 • Ochrona katodowa zbiorników podziemnych.

 • Przyłącza gazowe.

 • Redukcja ciśnienia w instalacji.

 • Schemat technologiczny instalacji.

 • Telemetria.

 • Wielolicznikowe instalacje gazowe zasilane gazem płynnym (tzw. sieci gazowe LPG).

 • Parowniki – zastosowanie w instalacjach LPG.

 • Instalacja LPG we współpracy z pompami ciepła.

 • LPG jako alternatywne źródło dla odbiorców gazu ziemnego.

 • Wytyczne do projektowania instalacji zbiornikowych na gaz płynny.

 • LNG – skroplony gaz ziemny.

Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiety, m.in.: prezentację techniczną, wytyczne projektowe i zasady programu partnerskiego GASPOLU.

Prelegenci: mgr inż. Beata Załęska-Klocek, Kierownik Działu Instalacji  GASPOL S.A,
mgr inż. Robert Długokęcki, Inżynier ds. Realizacji Inwestycji LPG/LNG GASPOL S.A.

Zapisy: do 19 maja 2023 r. wyłącznie poprzez formularz zgłoszenia
Uwagi:

 • decyduje kolejność zgłoszenia

 • w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń szkolenie zostanie odwołane

 • prosimy śledzić aktualne informacje o ww. szkoleniu na stronie www.pdl.piib.org.pl lub na naszym Facebooku (możliwa zmiana miejsca szkolenia).

Podczas szkolenia pomocą technik audio-wizualnych będzie utrwalany wizerunek uczestników. Każda osoba podejmując decyzję o uczestnictwie w akcji organizowanej przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wyraża zezwolenie POIIB i podmiotom współpracującym na nieodpłatne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie jej wizerunku w szczególności: na stronie internetowej i portalach społecznościowych POIIB, materiałach i broszurach informacyjnych POIIB zarówno w formie elektronicznej jak i drukowanej, sprawozdaniach i innych materiałach dokumentujących funkcjonowanie POIIB w calach promocyjnych i sprawozdawczych, w tym również łącznie z wizerunkiem innych uczestników imprezy oraz komentarzem opisującym przebieg imprezy, w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 1062 ze zm.) oraz ewentualnego przetwarzania w niezbędnym zakresie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). /t. j. Dz. Urz.UE.L 2021 Nr 74, poz. 35/.

Mariusz Kłokowski
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Systemy stropowe gęstożebrowe sprężone.


Szkolenie odbędzie się w biurze POIIB
ul. Legionowa 28 lok 103 B, Białystok.

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie.

Temat: Systemy stropowe gęstożebrowe sprężone.

Termin szkolenia: 25 kwietnia 2023 r. (wtorek)

Czas trwania: 10:00-13:00

Miejsce szkolenia: Miejsce szkolenia: Białystok, biuro POIIB, ul. Legionowa 28 lok 103 B.

Program szkolenia:

„Systemy stropowe gęstożebrowe sprężone na przykładzie stropów Rector”

 • charakterystyka stropów gęstożebrowych sprężonych,

 • proces produkcji belki sprężonej,

 • rodzaje systemów stropowych z uwagi na zastosowany element wypełnienia międzybelkowego (pustak betonowy lub lekkie wypełnienie panelowe),

 • zasady projektowania, detale, tabele doboru,

 • możliwości ukrycia instalacji w stropie (pustak betonowy) oraz w przestrzeniach międzybelkowych (panele RECTOLIGHT),

 • akustyka stropów gęstożebrowych sprężonych,

 • projektowana odporność ogniowa stropów gęstożebrowych sprężonych: wytyczne projektowe, sposób doboru,

 • analiza cenowa na przykładzie najpopularniejszych rozwiązań stropowych.

RENOWACJE - Wymiana stropów w budynkach istniejących:

 • sposób montażu w gniazdach montażowych, wieniec oparty na stropie,

 • opcja montażu bezpodporowego,

 • oparcie prefabrykatów na elementach stalowych,

 • przykłady realizacji.

AKCESORIA:

 • prefabrykowane nadproża sprężone PLX, wytyczne montażowe,

 • prefabrykowane podciągi sprężone PPR, wytyczne montażowe,

 • element szalunkowy wieńca.

OPROGRAMOWANIE:

 • Prezentacja oprogramowania do projektowania stropów gęstożebrowych sprężonych w wersji pełnej oraz uproszczonej.

 • Dla zainteresowanych programem do projektowania stropów RECTOR, umożliwiamy otrzymanie nieodpłatnej wersji programu Eurydice.

Prelegent: mgr inż. arch. Przemysław Deryło - Specjalista ds. Kluczowych Klientów i Wsparcia Sprzedaży

Zapisy: do 21 kwietnia 2023 r. wyłącznie poprzez formularz zgłoszenia

Uwagi:

 • decyduje kolejność zgłoszenia,

 • w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń szkolenie zostanie odwołane,

 • prosimy śledzić aktualne informacje o ww. szkoleniu na stronie www.pdl.piib.org.pl lub na naszym Facebooku (możliwa zmiana miejsca szkolenia).

Podczas szkolenia pomocą technik audio-wizualnych będzie utrwalany wizerunek uczestników. Każda osoba podejmując decyzję o uczestnictwie w akcji organizowanej przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wyraża zezwolenie POIIB i podmiotom współpracującym na nieodpłatne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie jej wizerunku w szczególności: na stronie internetowej i portalach społecznościowych POIIB, materiałach i broszurach informacyjnych POIIB zarówno w formie elektronicznej jak i drukowanej, sprawozdaniach i innych materiałach dokumentujących funkcjonowanie POIIB w calach promocyjnych i sprawozdawczych, w tym również łącznie z wizerunkiem innych uczestników imprezy oraz komentarzem opisującym przebieg imprezy, w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 1062 ze zm.) oraz ewentualnego przetwarzania w niezbędnym zakresie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). /t. j. Dz. Urz.UE.L 2021 Nr 74, poz. 35/.

Mariusz Kłokowski
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


Oświetlenie uliczne - zmiany ustawowe.


Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie.

Temat: Oświetlenie uliczne - zmiany ustawowe.

Termin szkolenia: 7 marzec 2023 r. (wtorek)

Czas trwania:  10:00 – 15:00

Miejsce szkolenia: Białystok, Hotel Hampton by Hilton, ul. Wisławy Szymborskiej 2

Program szkolenia:

• Prawidłowy dobór parametrów oświetleniowych i technicznych oraz ich weryfikacja (instalacje oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego).
• Omówienie zasad prawidłowego oświetlania przejść dla pieszych. Sposoby realizacji „inteligentnych” przejść dla pieszych.
• Wybrane zagadnienia z wymagań WR-D.
• Czytanie i obsługa programów obliczeniowych typu Dialux oraz Relux.
• Telemanagement – możliwości i nowości, sterowanie nadążne, sterowanie adaptacyjne w zależności od zmieniających czynników zewnętrznych (typu natężenie ruchu, pogoda) oraz możliwości integracji platformy do zarządzania oświetleniem EXEDRDA z nadrzędnymi systemami zarządzającymi miejską infrastrukturą.
• Nowości produktowe w ofercie firmy Schreder (Valinta, Flexia, wielofunkcyje kolumny Shuffle).
• Schreder w sporcie i przemyśle.
• Panel dyskusyjny.

Prelegent:  Daniel Kutryb, Piotr Falkowski, Jarosław Komar, Tomasz Zagajski

Zapisy: do 3 marca 2023 r. wyłącznie poprzez formularz zgłoszenia - ZAPIS TYLKO CZYNNI CZŁONKOWIE PODLASKIEJ OIIB

Uwagi:
• decyduje kolejność zgłoszenia
• w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń szkolenie zostanie odwołane
• prosimy śledzić aktualne informacje o ww. szkoleniu na stronie www.pdl.piib.org.pl lub na naszym Facebooku (możliwa zmiana miejsca szkolenia).

Podczas szkolenia pomocą technik audio-wizualnych będzie utrwalany wizerunek uczestników. Każda osoba podejmując decyzję o uczestnictwie w akcji organizowanej przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wyraża zezwolenie POIIB i podmiotom współpracującym na nieodpłatne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie jej wizerunku w szczególności: na stronie internetowej i portalach społecznościowych POIIB, materiałach i broszurach informacyjnych POIIB zarówno w formie elektronicznej jak i drukowanej, sprawozdaniach i innych materiałach dokumentujących funkcjonowanie POIIB w calach promocyjnych i sprawozdawczych, w tym również łącznie z wizerunkiem innych uczestników imprezy oraz komentarzem opisującym przebieg imprezy, w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 1062 ze zm.) oraz ewentualnego przetwarzania w niezbędnym zakresie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). /t. j. Dz. Urz.UE.L 2021 Nr 74, poz. 35/.

Mariusz Kłokowski
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


Cyfrowe procedury w budownictwie


Szkolenie odbędzie się w Hotelu 3 Trio, ul. Hurtowa 3, Białystok
BRAK WOLNYCH MIEJSC!

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie.

Temat: Cyfrowe procedury w budownictwie.

Termin szkolenia: 28 lutego 2023 r. (wtorek)

Czas trwania: od godz. 14:00 do 17:30 (4 godziny dydaktyczne po 45 min. oraz 30 min. przerwa)

Miejsce szkolenia: Białystok, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie po zebraniu informacji dot. ilości osób chętnych na szkolenie.
Szkolenie odbędzie się w Hotelu 3 Trio, ul. Hurtowa 3, Białystok

Opis szkolenia:

 1. Ogólne zasady prowadzenia postępowań administracyjnych w budownictwie w formie papierowej i cyfrowej na tle przepisów KPA:

  • inicjowanie, prowadzenie i rozpatrywanie spraw na piśmie (papierowo i cyfrowo), podpisy własnoręczne i elektroniczne, doręczenia tradycyjne i elektroniczne,

  • formy zgód budowlanych (kiedy pozwolenie na budowę, kiedy zgłoszenie budowlane, kiedy nic),

  • wzory formularzy,

  • niezbędne załączniki ze szczególnym uwzględnieniem projektu budowlanego oraz specyfiki niektórych inwestycji.

 2. Cyfryzacja w budownictwie dla inwestora (funkcjonalność portalu e-Budownictwo oraz ePUAP).

 3. Cyfryzacja w budownictwie dla uprawnionego projektanta (Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane – e-CRUB, Baza Projektów Budowlanych).

 4. Cyfryzacja w budownictwie dla kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego (Elektroniczny Dziennik Budowy - EDB).

 5. Cyfryzacja w budownictwie dla właściciela i zarządcy obiektu (Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego – c-KOB).

 6. Ogólne zasady prowadzenia spraw w organach administracji publicznej (portale e-Budownictwo i ePUAP, tworzenie, wykorzystanie i rola elektronicznych rejestrów budowlanych – e-CRUB, EDB, c-KOB oraz Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń - RWDZ i Biuletynu Informacji Publicznej - BIP, System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie - SOPAB).

Prelegent: Dagmara Kafar

Zapisy: do 22 lutego 2023 r., drogą elektroniczną na adres: pdl@piib.org.pl lub telefonicznie pod nr 85 745 96 05 - BRAK WOLNYCH MIEJSC!

Uwagi:

 • decyduje kolejność zgłoszenia,

 • w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń szkolenie zostanie odwołane,

 • prosimy śledzić aktualne informacje o ww. szkoleniu na stronie www.pdl.piib.org.pl lub na naszym Facebooku (możliwa zmiana miejsca szkolenia).

Podczas szkolenia za pomocą technik audio-wizualnych będzie utrwalany wizerunek uczestników. Każda osoba podejmując decyzję o uczestnictwie w akcji organizowanej przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wyraża zezwolenie POIIB i podmiotom współpracującym na nieodpłatne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie jej wizerunku w szczególności: na stronie internetowej i portalach społecznościowych POIIB, materiałach i broszurach informacyjnych POIIB zarówno w formie elektronicznej jak i drukowanej, sprawozdaniach i innych materiałach dokumentujących funkcjonowanie POIIB w calach promocyjnych i sprawozdawczych, w tym również łącznie z wizerunkiem innych uczestników imprezy oraz komentarzem opisującym przebieg imprezy, w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 1062 ze zm.) oraz ewentualnego przetwarzania w niezbędnym zakresie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). /t. j. Dz. Urz.UE.L 2021 Nr 74, poz. 35/.

Mariusz Kłokowski
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Ograniczenie opłat za energię elektryczną, jakość energii elektrycznej i jej wpływ ekonomiczny.


Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie.

Temat: Ograniczenie opłat za energię elektryczną, jakość energii elektrycznej i jej wpływ ekonomiczny.

Termin szkolenia: 10 lutego 2023 r. (piątek)

Czas trwania: od godz. 9:00 do 12:30 (4 godziny dydaktyczne po 45 min. oraz 30 min. przerwa)

Miejsce szkolenia: Białystok, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie po zebraniu informacji dot. ilości osób chętnych na szkolenie

Opis szkolenia:

 • Prezentacja firmy.

 • Czym jest moc bierna? Różnice techniczne i ekonomiczne pomiędzy bateriami oraz aktywnymi kompensatorami. Wpływ instalacji PV na opłaty za moc bierną.

 • Dobór rozwiązań na podstawie FV, profilu obciążenia oraz pomiarów. Obliczenie czasu zwrotu inwestycji. Dobór przekładników prądowych.

 • Przerwa.

 • Prezentacja SVG oraz parametryzacja urządzenia.

 • Prezentacja aplikacji SVG.

 • Przerwa.

 • Wyższe harmoniczne. Skutki występowania harmonicznych oraz sposoby filtracji.

 • Korzyści wynikające z zainstalowania filtrów wyższych harmonicznych.

 • Przerwa.

 • Aplikacja filtrów wyższych harmonicznych.

 • Wpadki przy podłączaniu SVG.

 

Prelegent: Paweł Jabłoński, Tomasz Łukaszewski – firma „Aniro” Sp. z o.o.

Zapisy: do 3 lutego 2023 r., drogą elektroniczną na adres: pdl@piib.org.pl lub telefonicznie pod nr 85 745 96 05.
Uwagi:

 • decyduje kolejność zgłoszenia

 • w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń szkolenie zostanie odwołane

Podczas szkolenia za pomocą technik audio-wizualnych będzie utrwalany wizerunek uczestników. Każda osoba podejmując decyzję o uczestnictwie w akcji organizowanej przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wyraża zezwolenie POIIB i podmiotom współpracującym na nieodpłatne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie jej wizerunku w szczególności: na stronie internetowej i portalach społecznościowych POIIB, materiałach i broszurach informacyjnych POIIB zarówno w formie elektronicznej jak i drukowanej, sprawozdaniach i innych materiałach dokumentujących funkcjonowanie POIIB w calach promocyjnych i sprawozdawczych, w tym również łącznie z wizerunkiem innych uczestników imprezy oraz komentarzem opisującym przebieg imprezy, w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 1062 ze zm.) oraz ewentualnego przetwarzania w niezbędnym zakresie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). /t. j. Dz. Urz.UE.L 2021 Nr 74, poz. 35/.

Mariusz Kłokowski
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Strony