Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. nie są wysyłane informacje o planowanych szkoleniach wraz z miesięcznikiem "Inżynier Budownictwa". Tematyka i terminy szkoleń będą podawane wyłącznie drogą mailową i zamieszczane na stronie internetowej.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji tematów szkoleń. Zgłoszenia można kierować tel.: 85/742-49-30 lub mailowo: pdl@piib.org.pl

IV Mistrzostwa w brydżu sportowym Podlaskiej OIIB


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na IV Mistrzostwa w brydżu sportowym Podlaskiej OIIB

Termin: 23 listopada 2019 r. (sobota), od godz. 10:00

Miejsce: Dom Kultury Zachęta, ul. Piastowska 11a, Białystok

W zależności od liczby chętnych rozegrany zostanie turniej indywidualny lub na zapis maksymalny.

Do udziału w zawodach zapraszamy naszych członków oraz osoby związane z budownictwem w parze z członkiem PIIB.

Obsługa sędziowska we współpracy z Podlaskim Okręgowym Związkiem Brydża Sportowego.

Zapisy przyjmowane są do 15 listopada 2019 r.

Zwycięzcy będą mogli uczestniczyć w VIII Mistrzostwach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w brydżu sportowym organizowanym przez Śląską OIIB. Mistrzostwa odbędą się w dniach 13-15 grudnia 2019 r. w Szczyrku w Ośrodku Turystyczno-Sportowym ZAGROŃ.

Podlaska OIIB pokrywa koszty przejazdu (1 samochód) i noclegu swoim członkom, reprezentujących Izbę na Mistrzostwach Polski.

Zapisy pod numerem telefonu 85 745 96 00.

Zachęcamy do wspólnej zabawy i integracji środowiska inżynierskiego

Rada Podlaskiej OIIB


GRAITEC Advance Design


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz firma GRAITEC zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym programu GRAITEC Advance Design.

Tematyka Szkolenia

Dzień 1.

 1. Informacje ogólne o programie GRAITEC Advance Design
  - nterfejs użytkownika
  - wstępna konfiguracja programu

 2. Definicja płaskiej konstrukcji prętowej (rama 2D)
  - definicja geometrii (modelowanie bezpośrednie, import)
  - nadawanie parametrów MES (materiał, przekroje, podpory, przeguby)

 3. Definicja obciążeń
  - rodziny i przypadki obciążeń
  - definicja obciążeń
  - definicja kombinacji ręcznych
  - generatory kombinacji automatycznych

 4. Analiza rezultatów MES
  - rezultaty w formie graficznej

 5. Tworzenie dokumentacji obliczeniowej
  - zrzuty ekranu
  - konfiguracja raportów obliczeniowych

 6. Konfiguracja i wymiarowanie konstrukcji stalowych wg EC3
  - hipotezy dla stali (definicja parametrów wymiarowania)
  - właściwości prętowych elementów stalowy
  - weryfikacja z uwzględnieniem SGN i SGU
  - optymalizacja profili standardowych

 7. Wymiarowanie belek i słupów żelbetowych wg EC2
  - hipotezy dla żelbetu (definicja parametrów wymiarowania)
  - właściwości prętowych elementów żelbetowych

Dzień 2.

 1. Definicja geometrii płyt żelbetowych
  - definicja konturów i otworów
  - właściwości powierzchniowych elementów żelbetowych

 2. Podpory w płytach żelbetowych
  - definicja podpór

 3. Obciążenia płyt
  - obciążenia powierzchniowe i liniowe
  - kombinacje obciążeń

 4. Siatkowanie konstrukcji płytowych
  - opcje siatkowania MES
  - zagęszczanie siatki MES

 5. Rezultaty dla konstrukcji płytowych - interpretacja rezultatów
  - mapy, izolinie i wartości w elementach skończonych

 6. Zbrojenie teoretyczne płyt żelbetowych
  - definicja parametrów zbrojenia
  - weryfikacja SGU i SGN wg EC2
  - interpretacja rezultatów (mapy, wartości, izolinie, tabele)

 7. Zbrojenie rzeczywiste płyt żelbetowych
  - parametry i rozkład zbrojenia rzeczywistego
  - weryfikacja ugięcia dla płyty ze zbrojeniem rzeczywistym

Organizatorzy zapewniają licencję próbną, materiały szkoleniowe, oraz certyfikaty Graitec® po szkoleniu.

Uczestnicy proszeni są o przyniesienie własnego sprzętu komputerowego.

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna POIIB, ul. Legionowa 28 lok. 103B, 15-16 października 2019 r. (wtorek-środa), godz. 10:00 - 16:00, rejestracja uczestników od godz. 9:45.

Uwaga ilość miejsc ograniczona!

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 05 lub przy użyciu formularza zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała


Wykonywanie i eksploatacja instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, mieszkalno- usługowych i usługowych świetle obowiązujących przepisów


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na szkolenie:

„Wykonywanie i eksploatacja instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, mieszkalno- usługowych i usługowych świetle obowiązujących przepisów”

PLAN SZKOLENIA

Część I wymagania formalne

 1. Charakterystyka systemu dystrybucji gazu ziemnego.

 2. Instalacja gazowa – wymagania formalne.

 3. Zgłoszenie i dokumentacja budowy instalacji gazowej.

 4. Remont i przebudowa instalacji gazowej.

Część II – użytkowanie

 1. Kontrola okresowa instalacji gazowej oraz przewodów wentylacyjnych i dymowych.

 2. Dokumentacja obiektu budowlanego/instalacji gazowej.

Część III – prace eksploatacyjne

 1. Bezpieczeństwo pracy, czynniki niebezpieczne - wybuch.

 2. Organizacja i wykonywanie prac gazoniebezpiecznych na czynnych instalacjach gazowych.

Prowadzenie: mgr inż.. Kazimierz Grybowicz

Termin i miejsce: 26.10.2019 r. (sobota), godz. 10:00-14:00 w Restauracji „Stara Rampa”, ul. Piłsudskiego 36, Łomża.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB, pod numerem tel. 85 745 96 05 lub przy użyciu formularza zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.


Nowoczesne metody hydroizolacji i stabilizacji głębokich wykopów budowlanych za pomocą neutralnych środowiskowo nanospoiw.


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

„Nowoczesne metody hydroizolacji i stabilizacji głębokich wykopów budowlanych za pomocą neutralnych środowiskowo nanospoiw.”

Program:

 • nowoczesne techniki stosowane do stabilizacji dna i zabezpieczenia ścian głębokich wykopów budowlanych przy wykorzystaniu metod alternatywnych do DSM (wgłębnego mieszania gruntu) i jet-grounting (iniekcji strumieniowej z wymianą gruntu) lub kosztownych ścian szczelinowych,

 • prezentacja sposobów projektowania i wykonywania robót mających na celu trwałą modyfikację parametrów fizycznych gruntów - w tym przesłon hydroizolacyjnych,

 • omówienie technologii firmy PSRI Polska oraz wytycznych do ich projektowania,

 • omówienie kilku przykładowych realizacji wykonanych na terenie Polski.

Prowadzący: Roman Kuś - geolog górniczy i hydrogeolog, autor ponad 45 publikacji w Polsce i za granicą.

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna POIIB, ul. Legionowa 28 lok. 103C, 16 listopada 2019 r. (sobota), godz. 10:00 - 14:00.

Uwaga ilość miejsc ograniczona!

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 05 lub przy użyciu formularza zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała


Nowoczesne technologie w budownictwie


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w wycieczce technicznej pt.:

„Nowoczesne technologie w budownictwie”

Program wycieczki:

 • szkolenie w firmie Buderus –w nowootwartych Salach Szkoleniowych – kotły, pompy ciepła i klimatyzacja,

 • zwiedzanie Zamku w Gniewie (dzienne i nocne),

 • szkolenie w firmie „Leca” – producenta keramzytu oraz produkowanych z niego bloczków i pustaków,

 • zwiedzanie Starego Miasta w Toruniu.

Szczegółowy program zostanie rozesłany zapisanym uczestnikom wycieczki.

Termin: 17-19 października 2019 r. (czwartek – sobota)

Odpłatność: 320 zł za członka POIIB, 420 zł za osobę towarzyszącą.

Warunkiem wzięcia udziału w wycieczce jest zapisanie się oraz dokonanie wpłaty do 8 października 2019 r. Jednocześnie informujemy, że rezygnacja z wycieczki skutkuje zatrzymaniem wpłaty.

Liczba miejsc ograniczona!

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 05

Wpłaty prosimy dokonać na konto POIIB: 79 1130 1059 0500 0000 0002 7844

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała


Strony