Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. nie są wysyłane informacje o planowanych szkoleniach wraz z miesięcznikiem "Inżynier Budownictwa". Tematyka i terminy szkoleń będą podawane wyłącznie drogą mailową i zamieszczane na stronie internetowej.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji tematów szkoleń. Zgłoszenia można kierować tel.: 85/742-49-30 lub mailowo: pdl@piib.org.pl

Nowoczesne technologie w budownictwie komunikacyjnym i hydrotechnicznym


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela firmy Maccaferri Polska Sp. z o.o.

"Nowoczesne technologie w budownictwie komunikacyjnym i hydrotechnicznym"

Program szkolenia:

 • Nowoczesne konstrukcje ścian oporowych i przyczółków mostowych.

 • Wzmacnianie nawierzchni drogowych z wykorzystaniem systemu RoadMesh.

 • Systemy zabezpieczania skarp i zboczy przed zagrożeniami naturalnymi.

 • Konstrukcje z siatek stalowych w specjalnej powłoce antykorozyjnej w hydrotechnice.

Prelegent
dr inż. Remigiusz Duszyński – absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Hydrotechniki. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w dziedzinie geotechniki. Od roku 2000 do chwili obecnej zatrudniony na Politechnice Gdańskiej, w latach 2009-2011 pracował w firmie Stump-Hydrobudowa. Od lutego 2018 pracuje w firmie Maccaferri Polska jako menadżer ds. rozwoju. Jego aktywność naukowa, dydaktyczna oraz ekspercka związana jest z szeroko pojętym budownictwem oraz geotechniką. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje w obszarze zastosowania geosyntetyków do wzmacniania podłoża gruntowego, skarp i zboczy oraz wykorzystania proekologicznych technologii w budownictwie. Jest autorem czterech monografii (jedna w języku angielskim), blisko trzydziestu artykułów opublikowanych w czasopismach
i materiałach konferencyjnych, oraz ponad stu pięćdziesięciu projektów i ekspertyz naukowych.

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28 lok. 103C, 27 października 2018 r. (sobota), początek szkolenia godz. 10:00

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00.

Ilość miejsc ograniczona!

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała


Zastosowanie keramzytu w budownictwie


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

Zastosowanie keramzytu w budownictwie

Program szkolenia:

 1. Izolacje termiczne i akustyczne z Leca® KERAMZYTU – przykłady rozwiązań:

  • podłóg na gruncie, pełna izolacja termiczna, funkcja drenażu pod posadzką, rozprowadzenie instalacji pod posadzką, podłogi na legarach,

  • drenaże i ocieplenie ścian w gruncie, budynki na zboczach, „dreny francuskie”,

  • remonty stropów Kleina, WPS, drewniane,

  • dachy zielone i użytkowe – odprowadzenie i retencja wód opadowych.

 1. Lekkie nasypy drogowe na gruntach o niskiej nośności – przykłady rozwiązań:

  • najazdów na przyczółki mostowe,

  • remonty dróg z utrzymaniem jednego pasa ruchu,

  • przepusty,

  • instalacje w gruncie o niskiej nośności w pasach drogowych.

 1. Izolacje instalacji w gruncie. Przykłady izolacji rurociągów układanych w strefie przemarzania, wypełnienia kanałów instalacyjnych, wypełnienia rozsączające.

 2. System Leca® BLOK – materiały do budowy budynków jedno i wielorodzinnych.

 3. Kalkulatory i programy Leca®  wspomagające prace projektanta:

  • projektowanie zielonych i użytkowych dachów,

  • obliczanie przykrycia rurociągów w gruncie w strefach przemarzania,

  • obliczanie grubości wypełnienia z keramzytu pod drogami na słabonośnych i nawodnionych gruntach,

  • sprawdzanie przegród pod katem cieplno-wilgotnościowym,

  • BIM dla rozwiązań Leca.

 1. Leca® Keramzyt – proces produkcji, asortyment, właściwości.

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28 lok. 103C, 6 października 2018 r. (sobota), początek szkolenia godz. 10:00

Szkolenie poprowadzą doradcy techniczni firmy LECA.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00.

Ilość miejsc ograniczona!

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała


IV Mistrzostwa w brydżu sportowym Podlaskiej OIIBUwaga!
Informujemy, że IV Mistrzostwa w brydżu sportowym Podlaskiej OIIB zostały odwołane!

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na IV Mistrzostwa w brydżu sportowym Podlaskiej OIIB

Termin: 20 października 2018 r. (sobota), od godz. 10:00

Miejsce: sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28 lok. 103C, Białystok

W zależności od liczy chętnych rozegrany zostanie turniej indywidualny lub na zapis maksymalny.

Do udziału w zawodach zapraszamy naszych członków oraz osoby związane z budownictwem w parze z członkiem PIIB.

Obsługa sędziowska we współpracy z Podlaskim Okręgowym Związkiem Brydża Sportowego.

Zapisy przyjmowane są do 15 października 2018 r.

Zwycięzcy będą mogli uczestniczyć w VII Mistrzostwach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w brydżu sportowym organizowanym przez Śląską OIIB. Mistrzostwa odbędą się w dniach 7-9 grudnia 2018 r. w Szczyrku w Hotelu Orle Gniazdo.

Podlaska OIIB pokrywa koszty przejazdu (1 samochód) i noclegu swoim członkom, reprezentujących Izbę na Mistrzostwach Polski.

Zachęcamy do wspólnej zabawy i integracji środowiska inżynierskiego

Rada Podlaskiej OIIB


Innowacyjne technologie w budownictwie naturalnym


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

Innowacyjne technologie w budownictwie naturalnym

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie. Przedstawienie dostępnych technologii, materiałów budowlanych i realizacji w Polsce. Innowacyjne ogrzewanie płaszczyznowe 3thermo i inne rozwiązania instalacji sanitarnych – prowadzący Leszek Pudlis.

 2. Innowacyjny grzejnik 3thermo do zastosowania w budownictwie naturalnym – prowadzący Patryk Nowakowski.

 3. Projektowanie i realizacja budynków w technologii Strawbale i innych (przykłady realizacji z Podlasia) – prowadzący Monika Sierakowska.

 4. Tynki gliniane i wapienne – prowadzący Marcin Kacprzyk.

 5. Przetwórstwo i zastosowanie konopi włóknistych do celów budowlanych – prowadzący Piotr Jastrzębski.

 6. Badania oraz realizacje w Polsce z wykorzystaniem konopi włóknistej – prowadzący Przemysław Brzyski .

 7. Prezentacja budowy ścianki z betonu konopnego (Piotr Jastrzębski, Przemysław Brzyski).

Główny sponsor: 3thermo

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28, lok. 103 C (I piętro), 22 września 2018 r. (sobota), godz. 10:00 - 13:00.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00.

Ilość miejsc ograniczona!

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała


Strony