Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. nie są wysyłane informacje o planowanych szkoleniach wraz z miesięcznikiem "Inżynier Budownictwa". Tematyka i terminy szkoleń będą podawane wyłącznie drogą mailową i zamieszczane na stronie internetowej.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji tematów szkoleń. Zgłoszenia można kierować tel.: 85/742-49-30 lub mailowo: pdl@piib.org.pl

Szkolenie z zakresu wentylacji pożarowej wraz z przykładowymi studiami przypadków


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w wycieczce szkoleniowej do Warszawy pt.:

„Szkolenie z zakresu wentylacji pożarowej wraz z przykładowymi studiami przypadków”

Data: 19 września 2019 r.

Miejsce: NODEX Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego, ul. Pola Karolińskie 4, 02-401 Warszawa

Plan szkolenia:

9.30 – 9.40:  powitanie – A. Kolasińska, Business Development Manager

9.40 –10.25: System laboratoryjny SMAYLAB, oraz system indywidualnej wentylacji iFLOW – Sz. Połczyński, Zastępca Kierownika Działu Projektowego

10.30-11.15: Podstawy formalno-prawne dotyczące funkcjonowania wentylacji pożarowej – dr inż. G. Kubicki, Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej

11.15-11.25 : Przerwa kawowa

11.30 -13.00 : System różnicowania ciśnień SAFETY WAY – W. Łochnicki, Kierownik Biura Technicznego w Warszawie

A. Założenia i metodyka postępowania przy projektowaniu instalacji różnicowania ciśnienia

B. Pomiary instalacji systemu różnicowania ciśnienia

C. Budowa urządzenia iSWAY-FC i systemu

D. Przykłady rozwiązań niestandardowych

E. Czas na dyskusję

13.00 -13.15 : Przerwa kawowa

13.15 -14.30 : Systemy oddymiania klatek schodowych – System ZODIC-G oraz ZODIC-M Projekt Bezpieczna Ewakuacja – M. Górczyński, Projektant, Biuro Techniczne Warszawa

Studium przypadku na podstawie typowego obiektu mieszkalnego

14.30 -14.45 : Przegląd produktów firmy SMAY - W. Łochnicki, Kierownik Biura Technicznego w Warszawie

14.45 -15.30 Czas na dyskusję

Obiad w drodze powrotnej ok. 16.00.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 05 do 2 września.

Koszt wyjazdu: 60 zł od osoby.
Osoby deklarujące dojazd na własną rękę – wycieczka bezpłatna.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto POIIB:
79 1130 1059 0500 0000 0002 7844
do 2 września 2019 r.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała


Zabezpieczenia w sieciach energetycznych – część II


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

"Zabezpieczenia w sieciach energetycznych – część II"

  1. Telemechanika nowoczesnych stacji elektroenergetycznych WN/SN/nn 

  2. Automatyka zabezpieczeniowa sieci SN 

Spotkanie szkoleniowe we współpracy z firmą APATOR-ELKOMTECH polskim producentem aparatury zabezpieczeniowej w sieciach SN.

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28 lok. 103C, 11 maja 2019 r. (sobota), godz. 10:00 - 14:00.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB, pod numerem tel. 85 745 96 00 lub przy użyciu formularza zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

organizator szkolenia
Mariusz Kłokowski
Członek Prezydium Rady POIIB


Szkolenie z zakresu wentylacji pożarowej wraz z przykładowymi studiami przypadków - odwołane!


Informujemy, iż z przyczyn od nas niezależnych wyjazd techniczny do Warszawy w dniu 10 maja 2019 r. został odwołany.

Powiadomimy o późniejszym terminie wyjazdu.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w wycieczce szkoleniowej do Warszawy pt.:

„Szkolenie z zakresu wentylacji pożarowej wraz z przykładowymi studiami przypadków”

Plan szkolenia:

1. Podstawy formalno-prawne dotyczące funkcjonowania wentylacji pożarowej – prelegent: dr inż. Grzegorz Kubicki, Politechnika Warszawska.
2. System różnicowania ciśnień SAFETY WAY (2h):
a. Założenia i metodyka postępowania przy projektowaniu instalacji różnicowania ciśnienia.
b. Pomiary instalacji systemu różnicowania ciśnienia.
c. Budowa urządzenia iSWAY-FC i systemu.
d. Przykłady rozwiązań niestandardowych.
e. Czas na dyskusję.

Przerwa 15 min

3. Oddymianie klatek – System ZODIC-G oraz ZODIC-M (1,5 h).
a. Studium przypadku na podstawie typowego obiektu mieszkalnego (40 min).
4. Przegląd produktów firmy SMAY (15 min).
5. Czas na dyskusję.

Szkolenie w godzinach 10.00-17.00.

Obiad w drodze powrotnej ok. 17.30.

Data: 10 maja 2019 r.

Miejsce: NODEX Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego, ul. Pola Karolińskie 4, 02-401 Warszawa

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00 do 7 maja.

Prosimy o dokonanie płatności w kwocie 60 zł./os. w terminie do 8 maja 2019 r. na podany niżej nr konta bankowego: 79 1130 1059 0500 0000 0002 7844

Zbiórka o godz. 6.45 na parkingu przy Centralu obok budynku Podlaskiej OIIB przy ul. Legionowej 28.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała

Nowe wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

"Nowe wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikające ze zmian w przepisach techniczno - budowlanych wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 – ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)" 

Prelegent Piotr Janusz Gilewski – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 

Miejsce i termin: Wysokie Mazowieckie, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego, ul. Ludowa 15A, 10 kwietnia 2019 r. (środa), od godz. 15:30

Uwaga ilość miejsc ograniczona!
Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00 lub przy użyciu formularza zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała


Wykrywanie zwarć w sieciach SN z automatyką FDIR


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

"Wykrywanie zwarć w sieciach SN z automatyką FDIR"

  1. Sposoby wykrywania zwarć.

  2. Co to jest automatyka FDIR.

  3. Wskaźniki zwarć w sieci SN – dobór, kryteria wykrywania zwarć, zastosowanie.

  4. MicroBEL_Sx - skuteczny kierunkowy wskaźnik przepływu prądu zwarciowego dla rozdzielnic wnętrzowych (stacji transformatorowych, złącz kablowych).

  5. MicroBEL_SRS - skuteczny kierunkowy wskaźnik przepływu prądu zwarciowego dla rozłączników słupowych.

  6. Przykładowe realizacje.

Spotkanie szkoleniowe we współpracy z firmą APATOR-ELKOMTECH polskim producentem aparatury zabezpieczeniowej w sieciach SN.

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28 lok. 103C, 30 marca 2019 r. (sobota), godz. 10:00 - 14:00.

Prosimy o przesłanie ewentualnych pytań do prowadzących do dnia 22.03.2019 r.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB, pod numerem tel. 85 745 96 00 lub przy użyciu formularza zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

organizator szkolenia
Mariusz Kłokowski
Członek Prezydium Rady POIIB


Strony