Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. nie są wysyłane informacje o planowanych szkoleniach wraz z miesięcznikiem "Inżynier Budownictwa". Tematyka i terminy szkoleń będą podawane wyłącznie drogą mailową i zamieszczane na stronie internetowej.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji tematów szkoleń. Zgłoszenia można kierować tel.: 85/742-49-30 lub mailowo: pdl@piib.org.pl

Ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa


Zapraszamy wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

Uwaga! Zmiana miejsca szkolenia.
Szkolenie odbędzie się w Hotelu 3 Trio ul. Hurtowa 3, sala Trio (wejście do budynku od strony restauracji)

"Ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa"

Plan szkolenia:

 1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC czyli co obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC?/p>

 2. Ubezpieczenia nadwyżkowe – powody dla których warto rozważyć podwyższenie sumy gwarancyjnej.

 3. Postępowanie w przypadku roszczeń.

 4. Zasadne i niezasadne roszczenia do inżynierów budownictwa.

 5. Przykłady roszczeń i wypłaconych odszkodowań.

 6. Dodatkowe ubezpieczenia przydatne w życiu zawodowym inżynierów budownictwa.

Prelegent: Maria Tomaszewska-Pestka (Agent Ergo Hestia Obsługa Ubezpieczeniowa Inżynierów Budownictwa)

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28 lok. 103C, 10 stycznia 2019 r. (czwartek), początek szkolenia godz. 16:00

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 742 49 30 lub przy użyciu formularza zgłoszenia.

Uwaga: Z uwagi na duże zainteresowanie miejsce szkolenia może ulec zmianie. Prosimy o śledzie informacji na stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Grażyna Sykała


Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu i wykonywaniu obiektów budowlanych


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

"Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu i wykonywaniu obiektów budowlanych"


Uwaga! Brak wolnych miejsc!

Plan szkolenia:

 1. Analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach.

 2. Odporność pożarowa budynków i odporność ogniowa elementów budynku:

  • ściany,

  • dachy,

  • stropy,

  • poddasza,

  • strefy pożarowe,

  • oddzielenia przeciwpożarowe.

 3. Kryteria oceny odporności ogniowej i zakres zastosowania klasyfikacji w odniesieniu do wymagań przepisów:

  • ściany,

  • stropy,

  • dachy i zabudowa poddasza,

  • przykład badania ścian wysokich z 2016 r.,

  • błędy w projektowaniu i wykonawstwie mogące prowadzić do unieważnienia klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej.

Prelegenci:

dr Andrzej Borowy – ITB Zakład Badań Ogniowych

bryg. w st. spocz. mgr inż. Ryszard Stępkowski

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28 lok. 103C, 8 grudnia 2018 r. (sobota), początek szkolenia godz. 10:00

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00 lub poprzez formularz zgłoszenia.

Uwaga! Z uwagi na duże zainteresowanie miejsce szkolenia może ulec zmianie. Prosimy o śledzie strony internetowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała


Instalacje elektryczne współpracujące z mikroinstalacjami OZE – aktualne wymagania prawne.Uwaga!
Brak wolnych miejsc!

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

"Instalacje elektryczne współpracujące z mikroinstalacjami OZE – aktualne wymagania prawne"

Prelegent: dr inż. Marcin A. Sulkowski

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna (sala Antresola I) Hotel Esperanto***& Restauracja Kawelin, ul. Legionowa 10

24 listopada 2018 r. (sobota), początek szkolenia godz. 10:00

Prosimy o przesyłanie ewentualnych pytań do prowadzącego do dnia 19 listopada 2018 r.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB, pod numerem tel. 85 745 96 00 lub poprzez formularz zgłoszenia.

Ilość miejsc ograniczona! Brak wolnych miejsc!

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Organizator szkolenia
Mariusz Kłokowski
Członek Prezydium Rady POIIB


Nowoczesne technologie w budownictwie komunikacyjnym i hydrotechnicznym


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela firmy Maccaferri Polska Sp. z o.o.

"Nowoczesne technologie w budownictwie komunikacyjnym i hydrotechnicznym"

Program szkolenia:

 • Nowoczesne konstrukcje ścian oporowych i przyczółków mostowych.

 • Wzmacnianie nawierzchni drogowych z wykorzystaniem systemu RoadMesh.

 • Systemy zabezpieczania skarp i zboczy przed zagrożeniami naturalnymi.

 • Konstrukcje z siatek stalowych w specjalnej powłoce antykorozyjnej w hydrotechnice.

Prelegent
dr inż. Remigiusz Duszyński – absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Hydrotechniki. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w dziedzinie geotechniki. Od roku 2000 do chwili obecnej zatrudniony na Politechnice Gdańskiej, w latach 2009-2011 pracował w firmie Stump-Hydrobudowa. Od lutego 2018 pracuje w firmie Maccaferri Polska jako menadżer ds. rozwoju. Jego aktywność naukowa, dydaktyczna oraz ekspercka związana jest z szeroko pojętym budownictwem oraz geotechniką. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje w obszarze zastosowania geosyntetyków do wzmacniania podłoża gruntowego, skarp i zboczy oraz wykorzystania proekologicznych technologii w budownictwie. Jest autorem czterech monografii (jedna w języku angielskim), blisko trzydziestu artykułów opublikowanych w czasopismach
i materiałach konferencyjnych, oraz ponad stu pięćdziesięciu projektów i ekspertyz naukowych.

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28 lok. 103C, 27 października 2018 r. (sobota), początek szkolenia godz. 10:00

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00.

Ilość miejsc ograniczona!

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała


Zastosowanie keramzytu w budownictwie


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

Zastosowanie keramzytu w budownictwie

Program szkolenia:

 1. Izolacje termiczne i akustyczne z Leca® KERAMZYTU – przykłady rozwiązań:

  • podłóg na gruncie, pełna izolacja termiczna, funkcja drenażu pod posadzką, rozprowadzenie instalacji pod posadzką, podłogi na legarach,

  • drenaże i ocieplenie ścian w gruncie, budynki na zboczach, „dreny francuskie”,

  • remonty stropów Kleina, WPS, drewniane,

  • dachy zielone i użytkowe – odprowadzenie i retencja wód opadowych.

 1. Lekkie nasypy drogowe na gruntach o niskiej nośności – przykłady rozwiązań:

  • najazdów na przyczółki mostowe,

  • remonty dróg z utrzymaniem jednego pasa ruchu,

  • przepusty,

  • instalacje w gruncie o niskiej nośności w pasach drogowych.

 1. Izolacje instalacji w gruncie. Przykłady izolacji rurociągów układanych w strefie przemarzania, wypełnienia kanałów instalacyjnych, wypełnienia rozsączające.

 2. System Leca® BLOK – materiały do budowy budynków jedno i wielorodzinnych.

 3. Kalkulatory i programy Leca®  wspomagające prace projektanta:

  • projektowanie zielonych i użytkowych dachów,

  • obliczanie przykrycia rurociągów w gruncie w strefach przemarzania,

  • obliczanie grubości wypełnienia z keramzytu pod drogami na słabonośnych i nawodnionych gruntach,

  • sprawdzanie przegród pod katem cieplno-wilgotnościowym,

  • BIM dla rozwiązań Leca.

 1. Leca® Keramzyt – proces produkcji, asortyment, właściwości.

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28 lok. 103C, 6 października 2018 r. (sobota), początek szkolenia godz. 10:00

Szkolenie poprowadzą doradcy techniczni firmy LECA.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00.

Ilość miejsc ograniczona!

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała


Strony