Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. nie są wysyłane informacje o planowanych szkoleniach wraz z miesięcznikiem "Inżynier Budownictwa". Tematyka i terminy szkoleń będą podawane wyłącznie drogą mailową i zamieszczane na stronie internetowej.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji tematów szkoleń. Zgłoszenia można kierować tel.: 85/742-49-30 lub mailowo: pdl@piib.org.pl

Wycieczka techniczna do Wrocławia


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w wycieczce technicznej do Wrocławia.

Przewidywana odpłatność: - ok. 450 zł za osobę.

Informujemy, że istnieje możliwość uczestnictwa osoby towarzyszącej w wycieczce technicznej do Wrocławia. Przewidywana odpłatność za osobę towarzyszącą wynosi ok. 550 zł.

Szczegóły wyjazdu zostaną podane po 15 marca 2019 r. Po tym terminie również należy dokonywać płatności.

Dowóz uczestników ww. wycieczki technicznej zapewnia i opłaca POIIB.

Zapisy do 15 marca 2019 r.

Liczba miejsc ograniczona!

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała


Plan ramowy wycieczki technicznej w dniach 4-6 kwietnia 2019 r.

1 dzień: 04.04.2019 r.

godz. 10:00 (11:00) - Włocławek fabryka grzejników -  INSTAL-PROJEKT

godz. 15:00  (16:00) - wyjazd po obiedzie do Wrocławia  - ok 4 godz.

Kolacja w hotelu + Rejs nocny po Odrze

2 dzień: 05.04.2019 r.

godz. 10:00 do 13:00 - szkolenie w siedzibie firmy Kessel

godz. 13:00 do 14:30 – obiad w hotelu

godz. 14:30  - zwiedzanie Centrum nauki i wiedzy o wodzie: Hydropolis

godz. 16:00 - zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem

godz. 18:00 - kolacja w Bierhalle

3 dzień: 06.04.2019 r

godz. 9:00 - Panorama Racławicka

godz. 11:00 - Afrykanarium ZOO

godz. 13:00 - Sky Tower - panorama Wrocławia

powrót do domu


Warsztaty BIM i rozwiązania trimble


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w warsztatach szkoleniowych pt.:

Warsztaty BIM i rozwiązania trimble

Program:

 1. Rejestracja uczestników.

 2. Otwarcie konferencji.

 3. Co to jest BIM.

 4. Trimble Connect jako przykład platformy CDE do prowadzenia inwestycji. Mieszana rzeczywistość na budowie.

 5. Przerwa kawowa.

 6. Rozwiązania Tekla Structures dla firm projektowych i wykonawczych.

 7. Trimble Connect jako platforma do koordynacji różnych branż i śledzenia postępu prac na budowie.

 8. Panel dyskusyjny.

Miejsce i termin: Białystok,Hotel 3 Trio, ul. Hurtowa 3, 14 marca 2019 r. (czwartek), godz. 9:00 - 13:00.

Szkolenie organizowane przy współudziale firmy Construsoft Sp. z o.o.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00 lub przy użyciu formularza zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała


Aktualne zmiany w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz badań odbiorczych i okresowych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia


Zmiana miejsca szkolenia! Szkolenie odbędzie się w Hotelu 3 Trio, ul. Hurtowa 3 (wejście przy restauracji)

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

"Aktualne zmiany w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz badań odbiorczych i okresowych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia"

Zakres szkolenia:

W szkoleniu przybliżone zostaną zasady ochrony przeciwporażeniowej oraz wymagania w zakresie badań odbiorczych oraz okresowych w obiektach budowlanych. Szczególny nacisk zostanie postawiony na przedstawienie zmian  jakie wynikają z wprowadzenia  przez Polski Komitet Normalizacyjny polskich wersji norm  PN-HD 60364-4-41:2017-09: Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed porażeniem elektrycznym  oraz normy PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie.

Normy te znajdują się obecnie na ostatnich etapach prac normalizacyjnych i wkrótce zostaną opublikowane polskie wersje przedmiotowych norm. Ze względu na znaczenie przedmiotowego zakresu tematycznego w zapewnieniu bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń
i instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych istotne jest przygotowanie się do zmian jakie wynikają z procesu normalizacyjnego, zwłaszcza że wymagania nowych wersji norm zaostrzają w pewnych obszarach obecne wymagania.

Prelegent: dr inż. Marcin A. Sulkowski

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28 lok. 103C Hotel 3 Trio, ul. Hurtowa 3 (wejście przy restauracji), 23 lutego 2019 r. (sobota), godz. 10:00 - 13:00.

Uwaga ilość miejsc ograniczona!

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00 lub przy użyciu formularza zgłoszenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

organizator szkolenia
Mariusz Kłokowski
Członek Prezydium Rady POIIB


Odnawialne źródła energii w instalacjach


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

Zmiana miejsca szkolenia! Szkolenie odbędzie się w Hotelu 3 Trio, ul. Hurtowa 3 (wejście przy restauracji)

"Odnawialne źródła energii w instalacjach"

Program:

 1. Biogazownia – technologia przyszłości.

 2. Dolne źródło pomp ciepła w praktyce.

 3. Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła do wentylacji – podstawy doboru i działania.

Prelegenci: Radosław Mikołajewski, Michał Kot - przedstawiciele firmy REHU

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28 lok. 103C, Hotel 3 Trio, ul. Hurtowa 3 (wejście przy restauracji), 16 lutego 2019 r. (sobota), godz. 10:00 - 14:00.

Szkolenie organizowane przy współudziale firmy REHAU.

Uwaga ilość miejsc ograniczona!
Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała

Korzystanie z wód w świetle nowego prawa wodnego


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

Zmiana miejsca szkolenia! Szkolenie odbędzie się w Hotelu 3 Trio ul. Hurtowa 3, sala Glamour B (wejście główne przy recepcji)

"Korzystanie z wód w świetle nowego prawa wodnego"

Program:

 1. Wykorzystanie wód opadowych w budynkach kubaturowych – oszczędność czy konieczność – prelegenci: Tomasz Makowski, Rafał Ruciak – MPI s.c.

 2. Nowoczesne trendy w budownictwie systemów do zagospodarowania wód deszczowych w aglomeracjach miejskich – prelegent: Agnieszka Wrzesińska, Wavin Polska S.A.

 3. Nowoczesne systemy zagospodarowania wód opadowych na przykładzie produktów firmy Hauraton Polska – prelegent Tomasz Karczmarczyk, Hauraton Polska Sp. z o.o.

 4. Korzystanie z wód w świetle ustawy – Prawo wodne:

  • zgody wodnoprawne,

  • korzystanie z wód,

  • opłaty zmienne i stałe,

  • prelegent dr inż. Piotr Wojewódzki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28 lok. 103C, Hotel 3 Trio ul. Hurtowa 3, sala Glamour B (wejście główne przy recepcji) 15 lutego 2019 r. (piątek), godz. 09:00 -13:30.

Szkolenie organizowane przy współudziale PZITS w Toruniu oraz firm: MPI s.c, Wavin Polska S.A., Hauraton Polska Sp. z o.o.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona!

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała


Strony