Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. nie są wysyłane informacje o planowanych szkoleniach wraz z miesięcznikiem "Inżynier Budownictwa". Tematyka i terminy szkoleń będą podawane wyłącznie drogą mailową i zamieszczane na stronie internetowej.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji tematów szkoleń. Zgłoszenia można kierować tel.: 85/742-49-30 lub mailowo: pdl@piib.org.pl

Zabezpieczenia sieci i instalacji niskiego napięcia


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt:

Uwaga! Brak wolnych miejsc!

"Zabezpieczenia sieci i instalacji niskiego napięcia"

 1. Selektywność wkładek - sieci energetyczne (układy gG, gF, mieszane, dobezpieczanie przy zmianie przekrojów, ochrona transformatorów 15/0,4).

 2. Selektywność zabezpieczeń w instalacjach (wyłączniki nadprądowe, dobezpieczanie RCD, dobezpieczanie ograniczników przepięć). Selektywność w układach pomiarowych w oparciu o ETIMAT T.

 3. Ograniczanie prądów zwarciowych (wkładki, praktyczne przykłady, układy gG, gF, ograniczniki).

 4. Szynoprzewody - kwestie dobezpieczeń. Kasety odpływowe. Koszty eksploatacji w stosunku do tradycyjnych instalacji.

 5. Wyłączniki kompaktowe - wymysł, czy konieczność? (kiedy wyłączniki, a kiedy wkładki).

 6. Ustawianie parametrów wyłączników kompaktowych na przykładach (obliczeniowych i rzeczywistych realizacjach).

 7. Korzystanie z katalogu i charakterystyk (konieczność? A może programiki eti fuse? A może suwak?).

 8. Dyskusja i zakończenie szkolenia.

Prelegenci: Przedstawiciele firmy ETI-POLAM: Produkt Manager Roman Kłopocki, Mirosław Nowak – Kierownik Działu Szynoprzewodów.

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28 lok. 103C, 9 lutego 2019 r. (sobota), godz. 10:00 -14:00.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 742 49 30 lub przy użyciu formularza zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

organizator szkolenia
Mariusz Kłokowski
Członek Prezydium Rady POIIB


Ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa


Zapraszamy wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

Uwaga! Zmiana miejsca szkolenia.
Szkolenie odbędzie się w Hotelu 3 Trio ul. Hurtowa 3, sala Trio (wejście do budynku od strony restauracji)

"Ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa"

Plan szkolenia:

 1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC czyli co obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC?/p>

 2. Ubezpieczenia nadwyżkowe – powody dla których warto rozważyć podwyższenie sumy gwarancyjnej.

 3. Postępowanie w przypadku roszczeń.

 4. Zasadne i niezasadne roszczenia do inżynierów budownictwa.

 5. Przykłady roszczeń i wypłaconych odszkodowań.

 6. Dodatkowe ubezpieczenia przydatne w życiu zawodowym inżynierów budownictwa.

Prelegent: Maria Tomaszewska-Pestka (Agent Ergo Hestia Obsługa Ubezpieczeniowa Inżynierów Budownictwa)

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28 lok. 103C, 10 stycznia 2019 r. (czwartek), początek szkolenia godz. 16:00

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 742 49 30 lub przy użyciu formularza zgłoszenia.

Uwaga: Z uwagi na duże zainteresowanie miejsce szkolenia może ulec zmianie. Prosimy o śledzie informacji na stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Grażyna Sykała


Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu i wykonywaniu obiektów budowlanych


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

"Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu i wykonywaniu obiektów budowlanych"


Uwaga! Brak wolnych miejsc!

Plan szkolenia:

 1. Analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach.

 2. Odporność pożarowa budynków i odporność ogniowa elementów budynku:

  • ściany,

  • dachy,

  • stropy,

  • poddasza,

  • strefy pożarowe,

  • oddzielenia przeciwpożarowe.

 3. Kryteria oceny odporności ogniowej i zakres zastosowania klasyfikacji w odniesieniu do wymagań przepisów:

  • ściany,

  • stropy,

  • dachy i zabudowa poddasza,

  • przykład badania ścian wysokich z 2016 r.,

  • błędy w projektowaniu i wykonawstwie mogące prowadzić do unieważnienia klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej.

Prelegenci:

dr Andrzej Borowy – ITB Zakład Badań Ogniowych

bryg. w st. spocz. mgr inż. Ryszard Stępkowski

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28 lok. 103C, 8 grudnia 2018 r. (sobota), początek szkolenia godz. 10:00

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00 lub poprzez formularz zgłoszenia.

Uwaga! Z uwagi na duże zainteresowanie miejsce szkolenia może ulec zmianie. Prosimy o śledzie strony internetowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała


Instalacje elektryczne współpracujące z mikroinstalacjami OZE – aktualne wymagania prawne.Uwaga!
Brak wolnych miejsc!

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

"Instalacje elektryczne współpracujące z mikroinstalacjami OZE – aktualne wymagania prawne"

Prelegent: dr inż. Marcin A. Sulkowski

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna (sala Antresola I) Hotel Esperanto***& Restauracja Kawelin, ul. Legionowa 10

24 listopada 2018 r. (sobota), początek szkolenia godz. 10:00

Prosimy o przesyłanie ewentualnych pytań do prowadzącego do dnia 19 listopada 2018 r.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB, pod numerem tel. 85 745 96 00 lub poprzez formularz zgłoszenia.

Ilość miejsc ograniczona! Brak wolnych miejsc!

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Organizator szkolenia
Mariusz Kłokowski
Członek Prezydium Rady POIIB


Nowoczesne technologie w budownictwie komunikacyjnym i hydrotechnicznym


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela firmy Maccaferri Polska Sp. z o.o.

"Nowoczesne technologie w budownictwie komunikacyjnym i hydrotechnicznym"

Program szkolenia:

 • Nowoczesne konstrukcje ścian oporowych i przyczółków mostowych.

 • Wzmacnianie nawierzchni drogowych z wykorzystaniem systemu RoadMesh.

 • Systemy zabezpieczania skarp i zboczy przed zagrożeniami naturalnymi.

 • Konstrukcje z siatek stalowych w specjalnej powłoce antykorozyjnej w hydrotechnice.

Prelegent
dr inż. Remigiusz Duszyński – absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Hydrotechniki. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w dziedzinie geotechniki. Od roku 2000 do chwili obecnej zatrudniony na Politechnice Gdańskiej, w latach 2009-2011 pracował w firmie Stump-Hydrobudowa. Od lutego 2018 pracuje w firmie Maccaferri Polska jako menadżer ds. rozwoju. Jego aktywność naukowa, dydaktyczna oraz ekspercka związana jest z szeroko pojętym budownictwem oraz geotechniką. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje w obszarze zastosowania geosyntetyków do wzmacniania podłoża gruntowego, skarp i zboczy oraz wykorzystania proekologicznych technologii w budownictwie. Jest autorem czterech monografii (jedna w języku angielskim), blisko trzydziestu artykułów opublikowanych w czasopismach
i materiałach konferencyjnych, oraz ponad stu pięćdziesięciu projektów i ekspertyz naukowych.

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28 lok. 103C, 27 października 2018 r. (sobota), początek szkolenia godz. 10:00

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00.

Ilość miejsc ograniczona!

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała


Strony