logo_POIIB

Zrozumieć problemy osób ze szczególnymi potrzebami

Zachęcamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu „Akademia dostępności”.

Z recenzji osób, które brały w nich udział wynika, iż są one bardzo pouczające, gdyż m.in. na praktycznych zajęciach pokazują skutki projektowania lub budowy elementów obiektów budowlanych (w tym liniowych, np. dróg), które mogą być barierą dla osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenia kierowane głównie do architektów i inżynierów budownictwa podzielone są na dwa moduły:

  • projektowanie uniwersalne oraz dostępność przestrzeni i budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami – I moduł (zdalny),
  • symulowanie i doświadczanie niepełnosprawności w terenie lub budynku w kontekście barier i trudności, z jakimi spotykają się osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami – II moduł (stacjonarny).

Szkolenia są organizowane cyklicznie w większych miastach, ale dla osób, które mieszkają w miejscowości oddalonej o co najmniej 100 km od miejsca szkolenia organizator zapewnia nocleg i kolację.

Szczegółowe terminy i miejsca szkoleń, wymagania wobec uczestników oraz regulamin znajdują się na stronie: https://akademiadostepnosci.pl/

Skip to content