logo_POIIB

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU W SPRAWIE UTRUDNIEŃ NA DRODZE DO UZYSKANIA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ I ZATWIERDZENIA PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Podlaska Okręgowa Izba Architektów RP otrzymały od Prezydenta Miasta Białegostoku odpowiedź na nasze wspólne wystąpienie – w sprawie utrudnień na drodze do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego.

To stanowisko w części nas satysfakcjonuje, aczkolwiek nadal są prowadzone rozmowy mające na celu wprowadzenie dalej idących zmian w sposobie załatwiania spraw związanych z udzieleniem pozwoleń na budowę.

Zachęcamy członków POIIB do zapoznania się z treścią tego stanowiska, a jednocześnie prosimy o zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości w trakcie procedury uzyskiwania pozwoleń na budowę.

Pragniemy zwrócić szczególnie Waszą uwagę na apel Pana Prezydenta:

Jeżeli będziecie Państwo dysponowali informacjami o odmiennym sposobie załatwiania spraw przez departamenty podległego mi Urzędu, niż ten, który przedstawiłem powyżej, proszę o wskazanie konkretnych przypadków i przekazanie ich z powołaniem się na znak niniejszego pisma. Jednocześnie poleciłem dyrektor Departamentu Architektury przeanalizowanie wydawanych postanowień pod kątem ich czytelności tak, aby sposób formułowania żądań organu był jednoznaczny oraz oparty o przepisy prawa.”

Pismo do Prezydenta Miasta Białegostoku.pdf 

Stanowisko Prezydenta Miasta Białegostoku.pdf 

Stanowisko Wojewody Podlaskiego.pdf 

Skip to content