ZGŁOSZENIE NARUSZENIA INTERESU CZŁONKA POIIB

"Wystosowanie zgłoszenia "w sprawach wskazujących na możliwość naruszenia interesu zawodowego członka POIIB" nie zwalnia członków POIIB z obowiązku spełnienia wszystkich wymagań nałożonych przez organ administracji i dotrzymania wszelkich terminów nałożonych na stronę postępowania administracyjnego.

ZAKOŃCZENIE BUDOWY/POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE

"Niezbędne informacje i druki dotyczące zakończenia budowy obiektu budowlanego oraz uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego można pobrać bezpośrednio ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku"