Szablon BEP poziom 1.5


Szablon BEP poziom 1.5 wersja edytowalna do pobrania

Wstęp

Dla osób mocno zaangażowanych w realizację projektów z wykorzystaniem BIM dokumenty opracowane z myślą o poziomie dojrzałości niższym niż 2 mogą wydawać się niepełne. Brak w nich wielu kluczowych – wg serii norm ISO 19650 – założeń a część zagadnień jest pomijana lub poruszana w sposób znacznie ograniczony. Choć może się to wydawać działaniem na szkodę idei BIM, tak naprawdę stanowi bezpośrednie przełożenie jednej z fundamentalnych zasad wskazanej we wspomnianych normach: ich zalecenia należy zawsze stosować adekwatnie i proporcjonalnie do potrzeb i skali złożoności danej inwestycji. Nie chodzi jednak jedynie o poziom skomplikowania samego projektu, ale ogół warunków, które będą wpływały na jego realizację – całe otoczenie, w tym prawne i kulturowe.

W tym kontekście niezbędne wydaje się, aby na zapisy norm czy standardów nałożyć pewnego rodzaju filtr. Można go przyrównać do – często oryginalnych i nieoczywistych – polskich tłumaczeń zagranicznych filmów. Żarty w nich zawarte, często dalekie od dosłownego przekładu, spełniają jednak postawiony im cel – śmieszą widza. Podobne działanie wydaje się niezbędne w odniesieniu do wszystkich standardów dotyczących BIM.

O szablonie

“Szablon BEP poziom 1,5” został opracowany właśnie z nałożonym filtrem, mającym swoje źródło w doświadczeniach Autora oraz potrzebom i warunkom realizowanego projektu pilotażowego i wszyscy odbiorcy muszą mieć tego świadomość. Jeśli ktoś szuka pełnego odzwierciedlenia wszystkich założeń BIM poziomu 2 lub nie przynależy do grupy docelowej opracowania (projektanci realizujący tzw. “close/lonely BIM”, czy też “BIM wewnętrzny”) powinien sięgnąć po inne źródła.
Trzeba też powiedzieć jasno: żaden szablon nie stanowi dokumentu, w którym zmienimy kilka zdań i będzie on gotowy do wykorzystania. Każde wstępne założenie trzeba przeanalizować i podjąć decyzję dot. jego zasadności w odniesieniu do projektu, w ramach którego szablon ma być zastosowany. Jeśli któreś jest odmienne od przyjętego przez Autorów szablonu adaptacja dokumentu będzie nieco bardziej pracochłonna, ale na pewno nie niemożliwa, choć będzie wymagać pewnej wiedzy z zakresu BIM.

Aby ułatwić te działania Autor dokumentu zamieścił w jego treści dodatkowe komentarze. Z jednej strony objaśniają one przyjęte podczas opracowania dokumentu założenia, a z drugiej “przemycają” elementy podstawowej wiedzy z zakresu BIM. W świetle (niestety nadal) dość niskiej świadomości i zrozumienia założeń i zasad metodyki ten komentarz może być bardzo wartościowy dla wielu osób i podmiotów.

Podsumowanie

Istnienie tego szablonu może być dla rynku pewnym zagrożeniem, ponieważ wraz z upowszechnianiem się BIM na rynku ilość tego typu opracowań rośnie, co może skutkować pewnego rodzaju dezorientacją i problemami z wyborem szablonu, który będzie “najlepszy”. Myślę jednak, że ze względu na pewną wyjątkowość objawiającą się mniejszym nasyceniem dokumentu procedurami, nową nomenklaturą i żargonem, niż ma to miejsce w innych opracowaniach tego typu, “Szablon BIM 1.5” ma szansę stać się najprzyjaźniejszą z opcji dla osób, które jeszcze nie osiągnęły “progu wejścia” w BIM 2.0. Liczę też, że Izba nie poprzestanie na publikacji dokumentu, lecz podejmie także próbę zebrania z rynku wniosków, których w odniesieniu do BIM próżno szukać w przestrzeni publicznej. Aby się doskonalić trzeba ćwiczyć i analizować – to też jedna z fundamentalnych zasad BIM.

Karolina Wróbel
BIM Klaster

Artykuły i publikacje


2022

 • "Wirtualne budowanie" – podsumowanie projektu pilotażowego, zrealizowanego z wykorzystaniem metodyki BIM - część II.
  pobierz publikację


2021

 • "Pożegnanie kielni BIM, POP, EIR" – zapowiedź budowy polskiego centrum i omówienie dokumentu: mapa drogowa do wdrożenia metodyki w zamówieniach publicznych część 2.
  pobierz publikację


2020

 • "Co z tym BIMem" - druga część przybliżająca czytelnikom ekspertyzę "BIM. Ekspertyza dotycząca możliwości wdrożenia metodyki BIM w Polsce"
  pobierz publikację

 • "Zapytaj siebie" – kalendarium wydarzeń BIM w Polsce od czasu przyjęcia dyrektywy PeiR 2014/24/EU wprowadzającej zalecenie stosowania modelowania danych budowlanych w zamówieniach publicznych.
  pobierz publikację

 • "Nowa droga do przyszłości" – Omówienie dokumentu: Mapa drogowa do wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych część 1.
  pobierz publikację


2019


2018

 • "To nie to o czym myślisz" – odpowiedź na typowo marketingowe teksty na temat BIM publikowane w tamtym okresie przez dostawców oprogramowania
  pobierz publikację

 • "Czy będziemy rewolucjonistami" - Zwrócenie uwagi czytelników na dwie publikacje książkowe dotyczące BIM: "BIM w praktyce. Standardy. Wdrożenie. Case study" i "BIM innowacyjna technologia w budownictwie. Przedstawienie idealnego procesu inwestycyjnego prowadzonego zgodnie z BIM.
  pobierz publikację

 • "Polska droga do BIMu" – pierwsza część przybliżająca czytelnikom ekspertyzę "BIM. Ekspertyza dotycząca możliwości wdrożenia metodyki BIM w Polsce"
  pobierz publikację


2017

 • "Rewolucja nadchodzi" – tekst popularyzatorski, zapoznanie z ideą BIM, skierowany do nie znających zagadnienia
  pobierz publikację


FAQ - Pytania i odpowiedzi


W ramach cyklu działań pod nazwą Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce zainicjowanych przez Ministerstwo Rozwoju powstał dokument Mapa drogowa dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych. Dokument ten sugeruje następujące terminy:

rok 2022 - zamawiający publiczni centralnego szczebla, zamówienia od 10 milionów euro, wprowadzenie kryterium ofertowego za stosowanie BIM wysokości 20%

rok 2025 - obowiązek stosowania BIM w zamówieniach od 10 milionów euro

rok 2030 - obowiązek stosowania BIM we wszystkich zamówieniach publicznych

ciąg dalszych działań opisanych w dokumencie nie został wdrożony w związku z czym podane terminy należy traktować jedynie jako propozycję bez odpowiedzi ze strony administracji.

Nie. Modelowanie jest jednym z elementów. Samo modelowanie bez stosowania określonych w dokumentach BIM sposobów porozumiewania się stron procesu inwestycyjnego nie jest BIM'em. Przy czym za strony uważa się Inwestora, Projektanta, Wykonawcę i ewentualnie Użytkownika, procedury nie obejmują zasięgiem instytucji i urzędów.